Projekti

Mladi pokreću promjene!: školskim kreativnim projektima do pozitivnih promjena u školama i lokalnoj zajednici

Mladi pokreću promjene!: školskim kreativnim projektima do pozitivnih promjena u školama i lokalnoj zajednici

Projekt „Mladi pokreću promjene!“ je imao za cilj osnažiti mlade u području socijalnih i građanskih kompetencija, posebice ojačati njihove sposobnosti za empatiju i poštivanje različitosti koje postoje u zajednicama u kojima žive ali i one na globalnom nivou te razumjeti njihove međusobne povezanosti.

Tijekom projekta učenici:e četiri srednje škole iz Zagreba i Zagrebačke županije su kroz fokus grupe, edukacijske aktivnosti i školske projekte istraživali društvene probleme i teme koje su opisane u okviru Globalnih održivih ciljeva s naglaskom na društvene nejednakosti koje oni sami uočavaju. Poseban naglasak je bio stavljen na njegovanje kreativnosti i kritičkog mišljenja učenika:ca kako bi razvili pozitivne stavove prema različitosti, povezanost s drugima, multiperspektivnost i dublje razumijevanje svijeta.

Ključni rezultati projekta:

  • Provedeno pet fokus grupa s učenicima:cama,
  • Kreirana publikacija „Mladi pokreću promjene!“ (istraživački izvještaj),
  • Provedena 1-dnevna edukacije s učenicima:cama i učiteljicama,
  • Provedena četiri školska projekta i
  • Izrađen video o rezultatima projekta.

Zanimljivo je da su fokus grupe s učenicima:cama provedene tijekom nacionalnog štrajka prosvjednih radnika:ca, a provedba školskih projekata u periodu između ožujka 2020. i rujna 2020. odnosno za vrijeme pandemije i potresa u Zagrebu. Učenici su o svom sudjelovanju u projektu i svim izazovima provedbe školskih projekata pričali u video uratku „Mladi pokreću
promjene!“:

  • Srednja škola za medicinske sestre Vrapče
  • Prva gimnazija
  • X. gimnazija „Ivan Supek“
  • Srednja škola Dugo Selo

Forum za slobodu odgoja je proveo projekt uz podršku projekta „Start the Change“ koji je financirala Europska unija.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Višnja Pavlović, vpavlovic@fso.hr

TRAJANJE PROJEKTA:

1. listopada 2019. – 20. rujna 2020.

PROVODITELJI:

Nositelj
Progettomondo.mlal, Italija

Podugovoren za rad sa školama
Forum za slobodu odgoja

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.