Projekti

Pokreni promjenu! Volontiranje mladih za izgradnju kulture mira

“Pokreni promjenu! Volontiranje mladih za izgradnju kulture mira” je projekta kojeg je Forum za slobodu odgoja proveo u razdoblju od ožujka 2013. do ožujka 2015. uz potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt se provodio u četiri županije (Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska i Zagrebačka županija te u Gradu Zagrebu) i to u partnerstvu sa sljedećim organizacijama civilnog društva i ustanovama:

 • Udruga MOST, Split
 • UMKI – Regionalni info centar za mlade, Rijeka
 • Grad Zagreb – Ured za obrazovanje, kulturu i šport
 • Grad Velika Gorica – Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj
 • Zagrebačka županija (Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu)
 • Osnovna škola Tina Ujevića, Zagreb
 • Osnovna škola Milana Brozovića, Kastav
 • Osnovna škola Nikole Hribara, Velika Gorica

Glavni cilj projekta je bio implementirati novi koncept suradnje civilnog društva i javnih ustanova koje brinu o djeci i mladima koji istovremeno osnažuje, educira i uključuje sve dionike. Ovo se postiglo kroz educiranje i osnaživanje spomenutih dionika u području nenasilne komunikacije, aktivnog građanstva, samoaktualizacije i volontiranja mladih te njihovim umrežavanjem, čime se direktno utjecalo na emocionalno zdravlje i dobrobit mladih te sprečavanje nasilja, promovirajući toleranciju, samoaktualizaciju i izgradnju mira. Uz educiranje i uključivanje djece i mladih, opsežno se radilo na osposobljavanju stručnjaka iz ustanova i udruga – za rješavanje sukoba, medijaciju i nenasilnu komunikaciju te suradnju s civilnim sektorom. Na taj način postigla se sinergija svih uključenih te se stvorila platforma za kontinuiranu suradnju.

Zašto je ovaj projekt važan?

Svjedoci smo sve češćeg i intenzivnijeg nasilničkog ponašanja među djecom i mladima, koji su svakodnevno izloženi prikazima nasilja putem raznih medija. Zbog vrlo oskudnih komunikacijskih vještina te zbog čestog neprihvaćanja različitosti mišljenja, vjere, interesa, sklonosti i sl. dolazi do sukoba s kojim se djeca i mladi ne znaju nositi, a često niti riješiti bez nasilja. S ciljem osnaživanja i educiranja djece i mladih te onih koji rade s njima, osmišljene su aktivnosti za sve sudionike projekta. Njime se poticalo volonterstvo čime se direktno utjecalo na emocionalno zdravlje i dobrobit ove populacije te sprečavanje nasilja, promovirajući toleranciju i izgradnju mira.

Ključni rezultati projekta

Provedeno i objavljeno istraživanje pod nazivom „Da sam ja netko – istraživanje o stavovima djece i mladih u Hrvatskoj: interesi, potrebe, problemi i rješenja“. Istraživanje je provedeno putem fokus grupa i radionica s 448 učenika (10-18 godina) kako bi se saznalo s kojim se problemima suočavaju te koja su njihova mišljenja o mogućim načinima rješavanja tih problema.

Edukacija stručnjaka za rad s mladima. Ukupno 120 izabranih odgojno-obrazovnih stručnjaka i volontera koji rade u školama, centrima za socijalnu skrb, obiteljskim centrima i organizacijama civilnog društva je sudjelovalo na edukaciji koja je trajala 5 dana i održala se na dvije lokacije. Sudionici su imali prilike razviti posebne kompetencije za primjenu tema poput rješavanja sukoba, izgradnje kulture mira te razvoja volonterskih projekata u radu s djecom i mladima u vlastitim lokalnim zajednicama.

Lokalni volonterski projekti. Djeca i mladi će uz podršku volontera i stručnjaka razviti i provesti različite volonterske projekte u svojim lokalnim zajednicama. Projekti mogu uključivati osnivanje volonterskih klubova, medijacijskih klubova, teme vršnjačke medijacije te sve druge ideje na teme nenasilja, tolerancije i izgradnje kulture mira.

Napisane i objavljene četiri publikacije koje su pomogle stručnjacima da u svojim organizacijama, školama i lokalnim zajednicama kvalitetno organiziraju i provode volonterske projekte koje su osmislili na edukaciji. Radi se o sljedećim publikacijama:

 • Knjiga „Od srca do srca – komunikacijski modeli kao alat u medijaciji“
 • Nastavne pripreme „Pokreni promjenu“ (zbirka radionica na teme volontiranja, ljudskih prava i aktivinog građanstva)
 • Priručnik „Pokreni promjenu – kako organizirati i provesti volonterske projekte u lokalnoj zajednici s ciljem osnaživanja djece i mladih“
 • „Knjiga dobrih ideja“ – napisana na kraju projekta i sadržava primjere dobre prakse provedbe volonterskih projekata te služi kao bogat resurs ideja za sve one koji žele provoditi projekte s djecom i mladima.

Provedeno 14 grupnih supervizijskih sastanaka i tematskih predavanja sa sudionicima projekta s ciljem davanja kvalitetne podrške sudionicima u provedbi njihovih projekata u lokalnim zajednicama. Stručnjaci su sudionicima održali predavanja na sljedeće teme: osnivanje volonterskog kluba, razvoj školskog kurikuluma i mentorski projekti s djecom i mladima.

Održan kreativni natječaj „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije“ u sklopu kojeg je sudjelovalo preko 1250 djece i mladih sa 553 kreativna rada na temu tolerancije. Najbolji radovi su izabrani, promovirani nagrađeni na posebnoj svečanosti 14. studenog 2014. u Kino Europa, u Zagrebu.

Organizirana konferencija „Školska medijacija“ uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u cilju davanje podrške stručnjacima u radu s djecom i mladima koji se bave prevencijom nasilja. Na konferenciji je sudjelovalo 102 školska medijatora i učenika kao i međunarodni i nacionalni predavači iz područja školske medijacije (Maija Gellin, MA, voditeljica projekta Školske medijacije u Finskoj, Tanja Pia Metelko, PhD, direktorica Instituta za medijaciju Concordia iz Slovenije te drugi).

78 različitih ustanova i udruga provelo 64 lokalna volonterska projekta u kojima je sudjelovalo oko 3900 djece i mladih.

Snimljen film „Pokreni promjenu“ u trajanju od 30 minuta u kojem su prikazani djeca i mladi te njihovi mentori u provedbi svojih volonterskih projekata u sve četiri županije.

Održana finalna konferencija „Volontiranje djece i mladih za izgradnju kulture mira“ sa 150 sudionika (stručnjaka, volontera te djece i mladih). Na konferenciji predstavljeni ključni rezultati projekta te su održana dva predavanja: „Kako školski volonterski programi mijenjaju organizacijsku kulturu škola?“ od strane doc. dr. sc. Bojana Ćulum s Filozofskog fakulteta u Rijeci i „Volontiranje i sreća“ od strane prof.dr.sc. Majde Rijavec s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Također je promoviran film „Pokreni promjenu“ te su predstavljeni primjeri dobre prakse u školama i udrugama.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

TRAJANJE PROJEKTA:

PROVODITELJI:

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.