Projekti

Pravo u svakodnevici

„Unija se temelji na vrijednostima (…) demokracije, (…) vladavine prava i poštivanja ljudskih prava (…). Te su vrijednosti zajedničke državama članicama (…).

Ovaj citat iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji pokazuje da su demokracija, vladavina prava i ljudska prava među temeljnim vrijednostima EU-a. Ovaj projekt doprinosi zajedničkim vrijednostima, građanskom angažmanu i sudjelovanju građana naglašavajući temeljnu pravnu pismenost kao jednu od kompetencija potrebnih pojedincu da bi bio aktivan u svojoj demokratskoj zajednici na bilo kojoj razini. Projekt vidi temeljnu pravnu pismenost i njezino promicanje u obrazovanju i drugim obrazovnim okruženjima kao preduvjet za kvalitetan demokratski sustav u EU i državama članicama. Samo građani koji poznaju i razumiju osnovne pravne koncepte, načela i pojmove mogu promicati demokraciju, podržavati vladavinu prava i štititi temeljna prava.

Ovaj projekt odgovara na poziv naveden u nizu inicijativa na razini EU-a kao što su Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, Europski obrazovni prostor (2021.-2030.), Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.-2027., Strategija sudjelovanja mladih i Europski stup socijalnih prava. Ove inicijative na razini EU-a pozivaju na kvalitetno obrazovanje, osnaživanje građana, razvoj ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja, korištenje digitalnih alata i poboljšanje digitalnih kompetencija, izgradnju otpornijeg društva i veće sudjelovanje mladih.

Preciznije, dokument Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje jasno govori o potrebi osnaživanja mladih o ključnim pravnim konceptima i strukturama. Tema pravne pismenosti zajedno s nastavnim materijalima i materijalima za učenje proizvedenim u ovom projektu čini ga kompatibilnim s gore spomenutim inicijativama na razini EU. Jasan je nedostatak istraživanja u ovom području koja bi nam pomogla u izradi okvira kompetencija za temeljnu pravnu pismenost za učenike u dobi od 14 i 18 godina. Kako bismo prevladali taj nedostatak, mapirati ćemo te kompetencije u suradnji s pravnim stručnjacima i praktičarima profesionalci u obrazovanju. To će nam pomoći da dobijemo jasan stručni uvid o ključnim pravnim konceptima i strukturama.

Iz malog broja istraživanja provedenih izvan EU, primjerice s nastavnicima, možemo vidjeti da je njihova pravna pismenost na niskoj razini. Možemo samo pretpostaviti kakva je situacija sa studentima. Da bi bili pismeni na ovom području i bili aktivni građani u svom punom smislu, potrebni su nam učitelji koji su sposobni podučavati pravnu pismenost. Da bi to učinili, učiteljima je potrebno stručno usavršavanje. Na kraju, projekt se vodi jednim jednostavnim pitanjem: Može li 14-godišnjak ili 18-godišnjak nakon završenog obveznog školovanja razumjeti svoj ugovor o radu? Naša je pretpostavka da bi obvezno obrazovanje trebalo osigurati način na koji mladi to znaju na kraju školovanja.

Opći cilj projekta:

 • Promicati temeljnu pravnu pismenost u školama.

Ciljevi projekta:

 • Razviti Kompetencijski okvir pravne pismenosti za 14- i 18-godišnjake.
 • Izraditi nastavne materijale o pravnoj pismenosti za nastavnike i učenike.
 • Implementirati nastavne materijale o pravnoj pismenosti u školama.
 • Podići svijest o pravnoj pismenosti i rezultatima projekta tijekom događanja predstavljanja projekta u svakoj partnerskoj zemlji.

Očekivani rezultati projekta:

 • Nacionalna i zbirno izvješće o ključnim pravnim načelima i konceptima koje bi mladi ljudi trebali poznavati
 • Kompetencijski okvir za 14-godišnjake i 18-godišnjake koji sadrži ključne domene i teme, očekivane ishode i predložene teme za svaki ishod
 • Nastavni plan i program za 12-satni program stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.
 • Udžbenik za učenike.
 • Priručnik za tehničare.
 • Platforma za e-učenje za učenike/mlade.

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+.
Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Mario Bajkuša i Maja Šarić

TRAJANJE PROJEKTA:

1. studenog 2021. – 31. listopada 2024.

PROVODITELJI:

Nositelj projekta:
Forum za slobodu odgoja, Hrvatska

Partneri:
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hrvatska
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Palermo, Italija
Pistes-solidaires, Pau, Francuska
Inova+ – Innovation Services, Matosinhos, Portugal
Agrupamento de escolas de Vilela, Paredes, Portugal

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.