Search
Close this search box.

Projekti

Projekt o EU projektima II: potpora školama u prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije

Od početka lipnja 2017. godine, Forum za slobodu odgoja započeo je s provedbom projekta pod nazivom “Projekt o EU projektima II: potpora školama u prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije”, kojemu je cilj osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike u području pisanja i provedbe projekata za Europsku uniju. Osim toga, cilj je potaknuti škole na korištenje fondova u svrhu razvoja i unaprjeđenja obrazovanja.

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

  • revidiranje kurikuluma programa “Uvod u projektno planiranje”, na temelju povratnih informacija sudionika prethodnih godina pohađanja programa;
  • izrada novog programa stručnog usavršavanja “Razvoj i pisanje projektnih prijedloga” za škole u kojima će se baviti temama pisanja projekata, izgleda poziva i prijavnih obrazaca;
  • provedbom dvije dvodnevne edukacije za 25 učitelja stručnih suradnika i/ili administrativno osoblje osnovnih i srednjih škola s područja Grada Zagreba. Sudionici će kroz seminar dva seminara naučiti kako definirati projekt, objasniti logiku projekta i projektnog učinka, objasniti što sve utječe i može utjecati na planiranje i provedbu projekta, identificirati i oblikovati opće i posebne ciljeve, analizirati okolinu projekta, definirati ciljne skupine, krajnje korisnike i dionike, razviti aktivnosti koje će odgovarati postavljenim ciljevima, procijeniti i definirati očekivane rezultate te oblikovati proračun projekta. Osim toga, proći će detaljnju edukaciju o tome kako napisati projekt i na što sve treba obratiti pažnju prilikom popunjavanja prijavnog obrasca. Seminari će se provesti u studenom i prosincu 2017. godine.
  • provedba mentoriranja, supervizije i praćenja koje će provoditi projektni tim kako bi se pomoglo sudionicima za prijavu projektnih prijedloga na EU fondove. Na taj način, sudionici, a sukladno tome i same škole (posljedično i lokalna zajednica), dobit će potporu razvoju i pisanju projektnih prijedloga. Osnovne i srednje škole će korištenjem sredstava iz fondova EU podići kvalitetu obrazovanja i rada u svojim školama.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Grada Zagreba, Ureda za programe i projekte Europske unije.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

TRAJANJE PROJEKTA:

PROVODITELJI:

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.