Search
Close this search box.

Projekti

Rane odgojno-obrazovne intervencije temeljene na pokazateljima uspješnosti

Forum za slobodu odgoja je uz potporu Europske unije,unutar darovnice IPA 2011, 22. kolovoza 2013. godine započeo provedbu  projekta pod nazivom Rane odgojno-obrazovne intervencije temeljene na pokazateljima uspješnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 121.846,00 €, te se provodi u partnerstvu sa 6 osnovnih škola: OŠ Josipa Kozarca Vinkovci, OŠ Ljudevita Gaja Osijek,  OŠ Josipa Matoša Vukovar, OŠ Gvozd, OŠ Matija Gubec Cernik te OŠ Đuro Ester Koprivnica. Aktivnosti će se provoditi na području četiriju županija RH  (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka, Koprivničko-križevačka i Brodsko-posavska županija) u trajanju od 18 mjeseci.

Glavni cilj projekta je razvoj rane odgojno-obrazovne intervencije koja će omogućiti jednake obrazovne mogućnosti za  učenike s poremećajima u ponašanju.

Poremećaji u ponašanju je pojam koji se odnosi na značajnija odstupanja od uobičajenog i društveno prihvaćenog ponašanja određene kulturne sredine koje je primjereno dobi, spolu i situaciji djeteta. Ovaj termin obuhvaća cijeli spektar ponašanja, od onih manje štetnih za samu osobu i okolinu, do onih vrlo opasnih koji su regulirani zakonom te praćeni ozbiljnim sankcijama i intervencijama. Kada se govori o poremećajima u ponašanju djece, uglavnom se govori o posljedicama i načinima zaustavljanja  neprihvatljivih oblika ponašanja, dok su uzroci i teškoće koja ova djeca imaju, vrlo rijetko u fokusu.

Odrasli, uključujući nastavnike i ostale školske djelatnike,  često reagiraju nedostatno i prekasno, a o samim poremećajima u ponašanju nisu dovoljno informirani te ne znaju kako na pravi način pristupiti djeci.  Osim nedostataka samih intervencija usmjerenih djeci s poremećajima u ponašanju, u Republici Hrvatskoj nedostaju podaci o prevalenciji i pojavnosti poremećajima u ponašanju u osnovnim školama.

Istraživanja su pokazala da rano prepoznavanje djece s poremećajima u ponašanju i rad s njima smanjuje vjerojatnost kasnijih poremećaja. No, u Republici Hrvatskoj se programi za ovakvu djecu najčešće ne provode, iako je poznato da djeca s poremećajima u ponašanju imaju veću vjerojatnost odustajanja od škole i da su rizični za razvoj delikventnih ponašanja. Rane intervencije su važne za prevenciju kasnijih problema i poremećaja te za dugoročni rast i razvoj učenika, kao i kvalitetu njihovog formalnog obrazovanja.

Provedbom projektnih aktivnosti  identificirat će se učenici s poremećajima u ponašanju te njihove potrebe u 6 partnerskih škola. Također, istražit će se jake i slabe strane uključenih škola za ispunjavanje potreba učenika s problemima u ponašanju. Takva evaluacija omogućit će bolje razumijevanje potreba učenika te rješavanje poteškoća vezanih uz provedbu intervencija.

Dobiveni rezultati poslužit će kao temelj za razvoj odgojno-obrazovnih intervencija i edukaciju nastavnika/ca. Zaposlenici škola imat će priliku razvijati kompetencije u području rada s djecom s poremećajima u ponašanju, informiranjem od strane stručnjaka  te razmjenom iskustava s drugim kolegama/icama. Nastanici će također dobiti znanja i vještine u području nenasilnog rješavanja sukoba i medijacije, što se pokazalo iznimno važnim za rad s učenicima s poremećajima u ponašanju.

Sve navedene aktivnosti će pomoći u realizaciji središnje aktivnosti projekta – uključivanje identificiranih učenika u intervencije koje se temelje na provedenim istraživanjima i pokazateljima uspješnosti. U program će se uključiti i obitelji učenika, s ciljem jačanja suradnje između škole i roditelja. Na kraju, posebna vrijednost ovog programa je mogućnost njegovog širenja na druge škole. To će doprinijeti smanjenju nesigurnosti koja obično postoji u radu s učenicima s poremećajima u ponašanju te omogućiti da se oni kvalitetnije i ravnopravnije uključe u obrazovni sustav.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

TRAJANJE PROJEKTA:

PROVODITELJI:

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.