Projekti

Škole podrške: učenje za otpornost, inkluziju i mentalno zdravlje (2023./24.)

Projekt “Škole podrške: učenje za otpornost, inkluziju i mentalno zdravlje“ traje od srpnja 2023. do lipnja 2024. godine, i provodi se u suradnji Foruma za slobodu odgoja i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku s ciljem osnaživanja škola, učitelja i učenika za razvoj otpornosti, inkluzivnost i podršku mentalnom zdravlju. Poseban su fokus projekta učenice i učenici koji dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju, no program je primjenjiv za svu djecu i mlade u osnovnim i srednjim školama.

Nastavak je prethodnog projekta „Škole podrške“ u kojem je 2021. i 2022. sudjelovalo 35 osnovnih i srednjih škola Sisačko-moslavačke županije i kojim je bilo obuhvaćeno 190 učiteljica i učitelja, nastavnica, stručnih suradnica te ravnatelja i ravnateljica. Školski su timovi polazili niz edukacijskih programa i supervizija, provedeno je ispitivanje potreba, izrađeni su zaključci i preporuke te je objavljen komplet udžbenika i zbirki radionica na temu emocionalnog suočavanja i otpornosti. Program je primijenjen u izravnom radu s ukupno preko 3200 učenica i učenika. U dodatnih 6 škola proveden je i program podrške u učenju za preko 100 učenica i učenika iz skupina u nepovoljnom položaju.

Nastavkom projekta osigurat će se nastavak podrške školama u Sisačko-moslavačkoj, ali će se program provoditi i u Međimurskoj te dijelom u Virovitičko-podravskoj i Zagrebačkoj županiji. Školskim timovima osigurat će se niz edukacija te kompleti obrazovnog materijala na temu emocionalne otpornosti za primjenu u svim razredima. Pružit će se dodatna podrška timovima koji će zatim pružati ciljanu podršku učenicama i učenicima te podrška ravnateljicama i ravnateljima uključenih škola kako bi se osigurao pristup cijele škole za podršku mentalnom zdravlju.

Navedeno se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti:

  • Komunikacija sa školama i stručna podrška za inkluzivne prakse, otpornost te dobrobit učitelja i učenika kroz razne edukacije i rad na školskim dokumentima
  • Jačanje osobne otpornosti učitelja i razvijanje sposobnosti za podršku drugima u izgradnji otpornosti, inkluziji i prevenciji zlostavljanja
  • Sudjelovanje učenika u školskim aktivnostima vezanim uz otpornost, mentalno zdravlje, inkluziju i prevenciju zlostavljanja
  • Osnaživanje školskih timova u odabranim osnovnim školama za osiguranje dodatne podrške u učenju za grupe učenica i učenika iz skupina u nepovoljnom položaju
  • Održavanje Akademije za ravnatelje u Međimurskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, kroz 5 modula koji razvijaju kompetencije za pristup cijele škole mentalnom zdravlju s dodatnim fokusom na osnaživanju djevojčica.
  • Izrada izvještaja o tome kako su inkluzija, dobrobit i mentalno zdravlje uvršteni u školski godišnji kurikulum te plan i program.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Jelena Perak, jperak@fso.hr

Stručni tim projekta:
Ana Munivrana, amunivrana@fso.hr
Eli Pijaca Plavšić, epijaca@fso.hr

Stručne suradnice i suradnici:
Marija Roth Jelisavčić
Biserka Šavora

TRAJANJE PROJEKTA:

1. 7. 2023. – 30. 6. 2024.

PROVODITELJI:

NOSITELJ:
Forum za slobodu odgoja

PARTNER:
Ured UNICEF-a za Hrvatsku

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.