Projekti

Školski volonteri: osnaživanje i mentorstvo škola za koordiniranje volonterskih programa

U Hrvatskoj je društvo prožeto dubokom ekonomskom krizom i neravnotežom, nezaposlenošću (posebno mladih), te usporenim razvojem građanske svijesti i demokratskih procesa. Aktivna uključenost i inicijativa te volonterski angažman nedovoljno su zastupljeni u svim segmentima društva – kod građana, mladih, djece, javnih ustanova. Ne postoji dovoljna zastupljenost volonterskih programa u javnim ustanovama, mladi se nedovoljno potiču na volontiranje, a suradnja između javnih ustanova i organizacija civilnoga društva je niska. Unatoč brojnim dobrobitima koje donosi pojedincima i društvu, volontiranje još uvijek nije dovoljno prepoznato u hrvatskome društvu, pa tako ni u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Volonterski programi za mlade su od neprocjenjive važnosti za njihov razvoj. Volontirajući, učenici razvijaju samopoštovanje, stječu nova znanja i vještine te nova poznanstva, osjećaju se korisnima te korisno provode svoje slobodno vrijeme, a neki od njih, volontirajući za druge, stječu svoja prva profesionalna iskustva. S druge strane, volontiranje kao vid stjecanja radnog iskustva, kompetencija i samopouzdanja mladih je prepoznato, no nedovoljno poticano i razvijeno kao način povećanja njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.

Projekt „Školski volonteri: osnaživanje i mentorstvo škola za koordiniranje volonterskih programa“ koji, ima za cilj odgovoriti na navedene izazove te implementirati koncept školskog volontiranja koji podrazumijeva promoviranje i kvalitetno organiziranje volonterskih aktivnosti za učenike u lokalnim zajednicama uz podršku organizacija civilnoga društva. Osim toga, projektom će se povezati studenti i mladi nezaposleni stručnjaci u radu s djecom i mladima, organizacije civilnoga društva i škole kako bi osmislili održive i kvalitetne volonterske programe u školama i tako izgradili dugoročne volonterske programe i akcije u zajednicama koje organiziraju odgojno-obrazovni djelatnici i učenici.

Dvogodišnji projekt koji financijski podržava Europska unija iz Europskog socijalnoga fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. započeo je sa provedbom 1.6.2017. te će trajati do 31.5.2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.180.717,90 kn.

Ciljevi projekta su:

  • Ojačati kapacitete škola da kreiraju vlastite individualne volonterske programe po mjeri škole.
  • Razviti i ojačati kapacitete školskih ustanova i lokalnih udruga kako bi zajedno organizirali i proveli volonterske aktivnosti za učenike.
  • Osigurati učenje mladih stručnjaka kroz volontersko iskustvo i iskustvo umrežavanja te ih time osnažiti za tržište rada.
  • Razviti i primijeniti mentorski program za kvalitetnu implementaciju volonterskih programa u 18 škola koji uključuju učenike, roditelje i ranjive skupine.
  • Promovirati i vrednovati volontiranje u lokalnim zajednicama te stručnoj i široj javnosti.

Projektne aktivnosti će se provoditi u 7 županija Hrvatske ( Grad Zagreb, Zagrebačka, Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Primorsko-goranska i Splitsko dalmatinska) koje su podijeljene na 3 regije:

  • REGIJA ZAGREB (Grad Zagreb, Zagrebačka i Bjelovarsko-bilogorska županija)
  • REGIJA OSIJEK (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Brodsko-posavska županija)
  • REGIJA SPLIT (Splitsko-dalmatinska županija: grad Split i ruralno područje i otok Brač).

Glavne aktivnosti projekta i njihov predviđeni vremenski tijek

lipanj 2017.

Otvaranje poziva zainteresiranim školama za sudjelovanje u projektu, odabir 18 škola na području triju regija: ZAGREB (2 škole Grad Zagreb, 2 škole Zagrebačka županija, 2 škole Bjelovarsko-bilogorska županija), OSIJEK (2 škole Osječko-baranjska županija, 2 škole Vukovarsko-srijemska županija, 2 škole Brodsko-posavska županija) i SPLIT (2 škole grad Split, 2 škole ruralno područje Splitsko-dalmatinske županije, 2 škole na otoku Brač Splitsko-dalmatinske županije)

lipanj – rujan 2017.

Upoznavanje sa specifičnim potrebama škole te kreiranje individualnih programa volontiranja za svaku školu (intervjui sa školskim timovima te provedba fokus grupa sa učenicima odabranih škola)

kolovoz – rujan 2017.

Odabir 30 mladih nezaposlenih stručnjaka u radu s djecom i mladima za školske volontere. Odabir 8 lokalnih udruga (2 do 3 po regiji) za sudjelovanje na projektu.

rujan – prosinac 2017.

Trodnevna edukacija u području volontiranja za uključene djelatnike škola, predstavnike organizacija civilnoga društva i mlade nezaposlene stručnjake u radu s djecom i mladima (trodnevna edukacija školskog volontiranja u svakoj regiji za ukupno 90 sudionika – 50 školskih djelatnika, 10 predstavnika lokalnih udruga i 30 mladih nezaposlenih stručnjaka).

prosinac 2017. – studeni 2018.

Implementacija programa volontiranja u 18 škola u tri regije

prosinac 2017. – studeni 2018.

Podrška volonterima i školskim timovima kroz supervizije i sastanke s projektnim timom i trenerima.

prosinac 2017. – studeni 2018.

Provedba istraživanja o vrijednostima volontiranja u obrazovanju.

prosinac 2018. – svibanj 2019.

Javna promocija vrijednosti volontiranja i rezultata projekta, zagovaračke aktivnosti o važnosti volontiranja u obrazovanju, provedba konferencije za stručnu i širu javnost .

Forum za slobodu odgoja je nositelj projekta, a partneri su: Volonterski centar Osijek, Udruga MoSt iz Splita te II. Osnovna škola Vrbovec. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnoga fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Projekt sufinanciran Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Foruma za slobodu odgoja. Više informacija o Europskom socijalnom fondu, Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.  mogu se pronaći na stranicama www.strukturnifondovi.hr

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Eli Pijaca Plavšić, voditeljica projekta, epijaca@fso.hr
Jelena Perak, asistentica projekta,  jperak@fso.hr

TRAJANJE PROJEKTA:

1. lipnja 2017. – 31. svibnja 2019.

PROVODITELJI:

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.