Projekti

Sretno dijete: program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti

Projekt „Sretno dijete – program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti“ ima za cilj sustavno i dugoročno razvijati socijalne i emocionalne kompetencije djece, naročito u području komunikacije, odnosa i prevencije nasilja kao i unaprijediti kompetencije učitelja i stručnih suradnika za poticanje osobnog i socijalnog razvoja djece. Ostvaren je u partnerstvu s 8 škola i 5 jedinica lokalne uprave, a još 54 škole uključile su se u projektne aktivnosti. Organizirane su edukacije “Sretno dijete” za 123 učitelja u Varaždinskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te u Gradu Zagrebu.

Aktivnosti projekta bile su:

  • šest seminara za učitelje „Sretno dijete – implementacija programa za osobni i socijalni razvoj u školi“ koji su organizirani u Zagrebu, Brezničkom Humu, Vukovaru, Ždralovima, Ogulinu i Novskoj.

Cilj seminara je usvojiti kompetencije za kreiranje obrazovnog okruženja i procesa usmjerenih na dobrobit djeteta i njegov socio-emocionalni razvoj, kao i znanja potrebna za poučavanje osobnih i socijalnih kompetencija. Uz edukaciju i prezentacije, sudionici su dobili komplet materijala koji se sastoji od udžbenika i radnih listova te paket asocijativnih karata za rad s učenicima.

  • Izrada i podjela edukacijskih materijala „Sretno dijete“
  • „Osnovni seminar medijacije“ za zainteresirane djelatnike projektnih škola
  • Webinar „Sretan povratak u škole“ s ciljem podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima u doba COVID-19 pandemije
  • Provedba radionica s oko 550 učenica i učenika koje se odnose na međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj
  • Osnaživanje volontera: volonterke Foruma aktivno su sudjelovale u aktivnostima podrške projektu, učile o obrazovnom sustavu u RH, upravljanju projektima te razvijale svoje socijalne, komunikacijske i poslovne kompetencije.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Ana Munivrana, amunivrana@fso.hr

TRAJANJE PROJEKTA:

1. studenog 2019. – 31. prosinca 2020.

PROVODITELJI:

Nositelj projekta
Forum za slobodu odgoja

Partneri
Karlovačka županija
Varaždinska županija
Grad Lepoglava
Grad Novska
Općina Babina Greda
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin
Osnovna škola Breznički Hum
Srednja škola Novska
Osnovna škola Mijat Stojanović, Babina Greda
Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar
Srednja škola Bartola Kašića, Grubišno Polje
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
II. Osnovna škola Bjelovar

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.