Projekti

Tematska mreža „Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO)

Projektom se želi doprinijeti rješavanju nepostojanja koordiniranog i učinkovitog djelovanja organizacija civilnog društva (u suradnji s drugim dionicima) u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Pojam „cjeloživotno obrazovanje“ označava koncepciju koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces, a počinje formalnim obrazovanjem te traje cijeli život.

Do sada nije postojala ni jedna mreža ili koalicija OCD-a koja povezuje razine obrazovanja od predškolskog do visokog obrazovanja, obuhvaćajući i obrazovanje odraslih. Također, nije do sada postojala strukturirana inicijativa između OCD-a, znanstvene zajednice i javne uprave na otklanjanju alarmantnih obrazovnih nejednakosti. Trenutno, OCD-ovima u području fale kapaciteti za kvalitetno i koordinirano djelovanje u području obrazovanja: znanja (o drugim dijelovima obrazovanog sustava; o uzrocima obrazovnih nejednakosti); vještine (za provedbu istraživanja; za javno zagovaranje); i umreženost s drugim dionicima. Jačanjem navedenih kapaciteta i koordiniranim djelovanjem, OCD-i mogu imati važnu ulogu u procesu javnog ukazivanja na probleme obrazovanih nejednakosti i u predlaganju preporuka za javne politike.

Projekt „Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ pridonijet će rješavanju opisanog problema: svrha projekta je jačanje kapaciteta OCD-a za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje, čime se stvara preduvjet za značajniji utjecaj OCD-a na smanjivanje obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj

Primarne ciljane skupine projekta su OCD-i. Do kraja projekta bit će barem 12 udruga članica Mreže (8 udruga kao osnovne članice, te barem 4 nove udruge članice Mreže do kraja projekta). Te udruge se ili specifično bave obrazovanjem i razvojem djece (Institut za razvoj obrazovanja, Forum za slobodu odgoja, Udruga roditelja Korak po korak, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Universitas), ili udruge s širim interesom za poboljšanje javnih politika (Udruga gradova, Akademija za politički razvoj, Nansen dijalog centar). Ovoj ciljnoj skupini su potrebna nova znanja i vještine u području obrazovnih politika (s naglaskom na obrazovne jednakosti) i u području zagovaranja javnih politika, kao i bolja umreženost s drugim udrugama, znanstvenicima i donositeljima odluka.

Sekundarne ciljane projekta su znanstvena zajednica (1 znanstvena ustanova: Institut za društvena istraživanja; i dodatna 3 znanstvenika s fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnici) i barem 1 javna ustanova (Pučko otvoreno učilište Zagreb; druge ustanove će biti pozvane da se priključe mreži do kraja projekta). Iako ove ciljane skupine imaju primarnu funkciju poduprijeti partnerske OCD-e i ojačati njihove kapacitete, projekt ovim ciljanim skupinama pruža široku platformu za diseminaciju nalaza svojih istraživanja, priliku za oblikovanje i zagovaranje javnih politika, nova područja istraživanja i nova/inovativna partnerstva.

Krajnji korisnici projekta su najprije donositelji javnih politika s kojima će Mreža ustupiti u dijalog (tijela državne uprave i radna tijela Hrvatskoga sabora vezana uz obrazovnu i/ili socijalnu politiku) i jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave (odjeli za obrazovanje). No dugoročno, smisao projekta je da predložena poboljšanja javnih politika imaju pozitivan učinak na obrazovne šanse djece, mladih i odraslih koji su trenutno isključeni iz (ili marginalizirani unutar) sustava obrazovanja .

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Eli Pijaca Plavšić, epijaca@fso.hr

TRAJANJE PROJEKTA:

29. listopada 2020. – 28. listopada 2023.

PROVODITELJI:

Nositelj
Institut za razvoj obrazovanja

Partneri
Forum za slobodu odgoja
Udruga roditelja Korak po korak
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu
Universitas
Udruga gradova
Akademija za politički razvoj
Nansen dijalog centar
Pučko otvoreno učilište Zagreb
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.