Projekti

Zajedno: škole kao partneri u jačanju roditeljskih kompetencija

Kvalitetno i djelotvorno roditeljstvo te roditeljske kompetencije su ključ za kvalitetan i usmjeren razvoj djeteta te razvoj njegovih socio-emocionalnih kompetencija i interpersonalnih vještina. A uz roditelje, najvažniju ulogu u tom istom razvoju igra i škola kao odgojno-obrazovna ustanova. Upravo je za taj odgojno-obrazovni proces djetetovog razvoja važno da se u skladnom suživotu nađu roditelji, koji su spremni razvijati svoje roditeljske kompetencije i koji osjećaju da imaju podršku odgojno-obrazovnih djelatnika u njihovom roditeljstvu, kao i odgojno-obrazovni djelatnici koji će svojom djelatnošću pokazati kako nisu samo prenosioci znanja, već i parteri, savjetnici i suputnici djeteta i roditelja.

Kako bi se postigao cilj koji se nalazi na samom vrhu odgojno-obrazovnog procesa, a podrazumijeva stvaranje samostalne, savjesne, odgovorne i multikulturne ličnosti djeteta, neophodno je da roditelji i odgojno-obrazovni djelatnici ostvare suradnju te partnerstvo, kao i da odgojno-obrazovni djelatnici prepoznaju kako dati podršku roditeljima u daljnjem razvoju njihovih roditeljskih kompetencija.

Projektom se žele postaviti temelji za partnerski odnos roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika te osvijestiti važnost njihove suradnje kao najvažnijeg mikrosustava unutar kojega se, zajedničkim snagama, stvaraju uvjeti u kojima će se dijete, svojim postupcima, vrijednostima i odgojno-obrazovnom spremom, djelotvorno snalaziti u ostalim sustavima i dosegnuti stupanj samoostvarenja u odrasloj dobi.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju:

  • Osnaživanje suradnje škola i roditelja: kroz dvodnevni seminar o suradnji roditelja i škole, za odgojno-obrazovne djelatnike škola Grada Zagreba (razrednici i stručna služba) obuhvatit će se  važnost uloge roditelja u odgojno-obrazovnom sustavu, načini suradnje i razvoja partnerstva s roditeljima, razvoj poduke i podrške roditeljima u razvoju roditeljskih kompetencija, uloga odgojno-obrazovnih djelatnika kao savjetnika i suputnika djeteta i roditelja te uloga škole u osnaživanju obitelji.
  • Osnaživanje roditeljskih kompetencija: putem radionica u sklopu roditeljskih sastanaka u dvije partnerske škole, na kojima će roditelji osvijestiti važnost prepoznavanja dječjih potreba sukladno dobi, važnost komunikacije te vježbati konstruktivnu komunikaciju s djetetom, naročito u stresnim i potencijalno konfliktnim situacijama koje će voditi educirani razrednici i razrednice uz konzultativnu podršku stručnjakinja Foruma za slobodu odgoja.
  • Stvaranje uvjeta za dugoročni razvoj roditeljskih kompetencija u školama: umrežavanje uključenih škola, razmjena njihovih iskustava i dobrih praksi u suradnji s roditeljima, uključujući podršku i savjetovanje odgojno-obrazovnih djelatnika u provođenju daljnjih radionica za roditelje i u stvaranju partnerskog odnosa s roditeljima te davanje podrške u jačanju njihovih roditeljskih kompetencija

 

Projekt je dobio  financijsku podršku Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a provodi u partnerstvu s dvije škole iz Zagreba:  Osnovna  škola Ivana Meštrovića i Škola za medicinske sestre Vrapče.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Jelena Perak, jperak@fso.hr

TRAJANJE PROJEKTA:

1. srpnja 2022. – 30. travnja 2023.

PROVODITELJI:

Nositelj projekta:
Forum za slobodu odgoja

Partneri:
Osnovna škola Ivana Meštrovića, Zagreb
Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.