Raznovrsje stvaralačkoga rada i kreativnih dometa u Gimnaziji Županja

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Gimnaziju Županja polazi 480 učenika, a u Školi su posebno ponosni na odgojno djelovanje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, vrsne rezultate na natjecanjima iz znanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini te uspješno položenu državnu maturu i upise na visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Učenici su prije uključivanja u projekt Pokreni promjenu izrazili svoju svijest o različitostima s kojima se susreću u okrilju školske zbilje, a posebice su izdvojili poteškoće u komunikaciji zbog socijalnih podražaja. Učenici su izloženi podjelama i grupiranju, stoga zbog nerazumijevanja i neprihvaćenosti doživljavaju prijekor, izolaciju i osudu.

Ja sam ja

U okrilju je projekta izrađena anketa, stoga su učenici pisanim putem izvijestili o njihovoj školskoj stvarnosti – poteškoćama u međusobnoj komunikaciji i nerazumijevanju koje susreću u školskoj zbilji. Učenici su ponajviše uputili na poteškoću razlika između seoskih i gradskih sredina te njihova porijekla i materijalnih mogućnosti. Tema je znakovita jer je dijelom i literaturne građe izučavanja književnih i jezičnih znanja, psiholoških tumačenja, socioloških čimbenika, moralnih i etičkih određenja, povijesnih previranja. Kako bi se učenici usmjerili spram aktivnoga promišljanja i kreativnoga rada te promislili o međusobnim razlikama, najprije su iskazali svoja viđenja svakodnevnih problemskih situacija.

  • Sukobi nastaju zbog popularnosti koja potiče grupiranje među učenicima. Učenici koji imaju bolje materijalne uvjete za rad, trebali bi biti suosjećajniji i uviđavniji spram drugih.
  • Roditeljski odgoj i nastavnička podrška važni su čimbenici u mijenjanju društvenih navika i otklanjanja različitosti.
  • Danas je sveprisutna tema u školi i društvu RAZLIČITOST te je sve izraženija poteškoća mirenje s društvenim normama i očekivanjima.

Tematska je odrednica selo-grad dijelom nastavnoga proučavanja realističke književne koncepcije, stoga su učenici trećih razreda, na temelju književnih predložaka, uputili primisli i o svojemu životnome podneblju i iskustvenoj zbilji. Društvena sredina, kao motivacijski podražaj, potiče vrijednosti kao što su osuda, nemoral, sebičnost, stoga učenici promišljaju o nemilosrdnom društvenom mehanizmu koji potiče samo materijalne vrijednosti. U takvom društvenom ozračju, satkanom od krajnosti, u kojemu opstaju samo oni koji su se prilagodili nemilosrdnim društvenim okvirima i prihvatili laž, ucjenu, prijetvornost kao temeljne životne kategorije, mladi intelektualci doživljavaju klonuće uma i duha. Učenici imenuju književne likove i analiziraju društveno-povijesni kontekst koji određuje njihovu posvećenost obrazovanju, društvenoj afirmaciji, pravdi, obiteljskoj i intimnoj sreći. Učenici komentiraju aktualnost književnih sadržaja, stoga u debatnom sučeljavanju navode primjere na relaciji selo-grad, siromaštvo-bogatstvo, koji postaju temeljem oblikovanja realističkih književnih likova. Društveno okrilje vezuju uz stvarnosni podražaj, stoga izražavaju svoja viđenja o današnjoj društvenoj zbilji i poteškoćama s kojima se susreću u životnome i školskome ozračju. Svijest je o različitostima postala smjerokazom u dijalogu učenika i predmetnih nastavnika, stoga učenici motre filmske predloške, stvaraju literarne uratke, izrađuju plakate, upriličuju parlaonicu i dramsku uprizorbu, snimaju radijsku emisiju. Sve su stvaralačke aktivnosti i kreativni dometi dijelom projekta Ja sam ja, kojim su učenici uputili društvenu svijest spram razumijevanja, međusobne komunikacije, uvažavanja mišljenja drugoga, prihvaćanja različitosti, humanosti.

Voditeljice projektnoga tima, Ljiljana Bilbija, prof. i Višnja Jovanovac, prof., budno su motrile učenički rad i njihovu posvećenost projektnoj viziji Ja sam ja te su izdvojile njezine značajne domete.

  •  Svojim su kreativnim radom učenici promislili o suvremenim društvenim mijenama i navikama te otklanjanju predrasuda i prihvaćanju različitosti. Učenici su prikazali svoja promišljanja o važnosti prihvaćanja drugoga, njegove različitosti i posebnosti. Učenici su zaključili da je svaki čovjek jednakovrijedan i svatko ponaosob može doprinijeti zajednici u kojoj živi.
  • Učenici su također zaključili o važnosti aktiviranja dobroga u svakome čovjeku, a kako bi se prihvatile različitosti te stvorilo humanije i plemenitije društvo. Zajedništvo je ključan smjerokaz u stvaranju svijesti koja uključuje drukčije i različito kao poželjno i prihvaćeno.

Nazivljem projekta Ja sam ja učenici upućuju viziju pravednije i čestitije društvene zbilje koja potražuje samosvjesno i aktivno biće. U humanijem i pravednijem životnom i radnom ozračju postaje ključnim razviti samosvijest o svojim mogućnostima i dometima, ali i prihvatiti sve obrise drukčijega, različitijega, neshvaćenoga.

Promišljanju su problemske odrednice tolerancije, nenasilja i mirnog rješavanja sukoba prionuli učenici Gimnazije Županja, stoga su uputili video-uradak na Forumov natječajni poziv Oboji svijet. Iznjedrena je kreacija isječka, skice, trenutnog dojma otrgnutog vremenu. Budnom je motrenju školske stvarnosti pridjevena vizija nerazumijevanja, nemogućnosti komunikacije, otuđenosti. Promišljeno je o nemoći pojedinca u okrilju osude, podsmijeha i poruge, stoga je iskazana simbolička prikazba učenika koji pristaju na nepravdu, netoleranciju, ograđivanje i šutnju. Stvaralački je zanos projicirao čovjekovo promišljanje o povratku temeljnim ljudskim vrijednostima: poštivanju, prihvaćanju, toleranciji, uvažavanju, razumijevanju i zajedništvu.

Vjerujemo da će promišljanja ovih učenika pokrenuti kritičko mišljenje, dijalog i aktivnost u njihovoj školskoj i izvanškolskoj zbilji.

++

Učitelji i stručni suradnici iz 15 osnovnih i srednjih škola iz područja cijele Hrvatske, sudionici projekta „Pokreni promjenu, već 5 mjeseci ostvaruju aktivnosti s ciljem promicanja zajedništva i prihvaćanja različitosti. Podsjetimo, projekt „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“ ili skraćeno „Pokreni promjenu“ je europski projekt čiji je cilj prevencija radikalizacije u društvu te promocija demokratskih vrijednosti, osnovnih prava, interkulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva među mladima u četirima europskim zemljama (Hrvatska, Slovenija, Velika Britanija i Italija). Projektom se želi osnažiti učitelje, djecu, mlade te njihove roditelje u razumijevanju i prepoznavanju složenosti i izazova suvremenog društva, kao i jačati njihove osobne, socijalne i građanske kompetencije.

 

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.