Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija

SVRHA I CILJEVI PROGRAMA

Forumovi programi razvoja osobnih i socijalnih kompetencija posvećeni su emocionalnoj dobrobiti djece i mladih, kao i dobrobiti stručnjaka koji s njima rade te izgradnji kvalitetnih odnosa u školama i institucijama za djecu i mlade.

Kroz edukacijske programe i publikacije unapređujemo socio-emocionalne kompetencije djece i odraslih koje im pomažu u razumijevanju i zauzimanju za svoje potrebe, izražavanju i komunikaciji, suosjećanju s drugima, izgradnji zdravih odnosa te općenitom osjećaju emocionalne dobrobiti i uključenosti u zajednicu.

Program se sastoji od 4 podprograma:

 1. Medijacija
 2. Sretno dijete
 3. Oboji svijet
 4. Pokreni promjenu

 

Voditelji/ce programa

 • voditeljica programa “Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija”:
  Ana Munivrana amunivrana@fso.hr
 • voditeljica programa “Medijacija”: Marina Brkić mbrkic@fso.hr
 • voditeljica programa „Sretno dijete“: Jelena Perak jperak@fso.hr
 • voditeljica programa “Oboji svijet”: Vanja Kožić Komar vkozic@fso.hr
 • voditeljica programa „Pokreni promjenu“: Višnja Pavlović vpavlovic@fso.hr

Zalažemo se za:

 • stvaranje okruženja podrške u školama i drugim ustanovama u kojima djeca i mladi borave i uče
 • izgradnju odnosa u sustavu odgoja i obrazovanja temeljenih na samosvijesti, uvažavanju, empatiji i podršci
 • dijalog, otvorenu, iskrenu i uključujuću komunikaciju na svim razinama
 • prepoznavanje i rješavanje sukoba te unapređenje komunikacije na svim razinama
 • poštivanje različitosti i borbu protiv svih oblika nejednakosti, izolacije i nasilja
 • mentalno zdravlje djece, mladih, roditelja i stručnjaka koji s djecom i mladima rade.

 

Ciljeve ostvarujemo:

 • održavanjem programa stručnog usavršavanja za odrasle
 • organiziranjem radionica i natječaja za djecu i mlade
 • izradom i distribucijom besplatnih edukacijskih paketa i stručnih publikacija
 • javnim zagovaranjem u području politika za djecu i mlade
 • provedbom projekata.
SURADNJA I PARTNERSTVO SA ŠKOLAMA: ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROJEKTI

Školski preventivni projekti imaju za cilj jačati i razvijati osobne i socijalne kompetencije djece i mladih, kako bi živjeli što kvalitetnijim životom i naučili različite strategije kako se nositi i adekvatno odgovoriti na životne okolnosti u kojima se nalaze. Iako je naglasak na razvoju kompetencija djece i mladih, implementacija preventivnih programa te njihovi pozitivni rezultati nisu mogući bez uključivanja i stvaranja kvalitetne okoline u kojoj djeca i mladi odrastaju, što uključuje i sve odrasle koji dolaze s njima u doticaj – obitelj, odgojno-obrazovni djelatnici, prijatelji, lokalna zajednica te samo društvo.

Forumovi preventivni projekti usmjereni su na jačanje škola i okruženja u kojima djeca i mladi, uz obitelj, najviše borave, kako bi (p)ostale zaštitni čimbenici u njihovom mentalnom zdravlju. To uključuje:

 • postavljanje zdravih temelja njihova socio-emocionalnog razvoja,
 • prevencije neprihvatljivih ponašanja
 • učenja prihvaćanja i uvažavanja različitosti,
 • učenja nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba,
 • razumijevanja sebe i svojih potreba te načina komuniciranja istih s drugima,
 • stvaranja kvalitetnih odnosa te kroz te odnose stvaranja i škola kao mjesta demokratskog odlučivanja, aktivnog djelovanja i mijenjanja školske klime s obzirom na detektirane potrebe svih dionika škole, ali i same lokalne zajednice.

Na taj način djeca i mladi postaju aktivni građani koji imaju kapacitete i kompetencije za stvaranje boljega društva. Uključivanjem djece i mladih u preventivne programe te poticanjem njihova mišljenja, kreativnosti te aktivizma jačaju se zaštitni čimbenici koji osiguravaju mentalno zdravlje mladih, njihovu dobrobit, osjećaj pripadnosti, povezanosti sa školom, akademska postignuća, a smanjuju se rizični faktori kao što su neprihvatljiva ponašanja, vršnjačko nasilje, socio-emocionalni i socio-ekonomski problemi, socijalna izolacija, odbacivanje te poremećaji u ponašanju.

 

Želite li u suradnji s nama prijaviti projekt?

Zainteresirane škole mogu nam se javiti kako bi se priključile našim postojećim projektima, ili kako bismo u partnerstvu osmislili i zajedno prijavili nove projekte za podršku.

Javite nam se na: forum@fso.hr.