Sretno dijete

Socio emocionalno učenje i mentalno zdravlje

OPIS

U programu Sretno dijete potičemo i zalažemo se za važnost socio-emocionalnog učenja i socio-emocionalnih kompetencija koje smatramo presudnima za mentalno zdravlje i temeljem uspješnog razvoja djece i mladih.

Školskim projektima „Sretno dijete“ osnažujemo kolektive za brigu o mentalnom zdravlju djece i mladih i razvoj njihovih socio-emocionalnih kompetencija.

VIJESTI