Search
Close this search box.

Što vam Forum za slobodu odgoja donosi u 2022. godini?

Podijeli

Godina 2022. je trideseta godina djelovanja Foruma za slobodu odgoja, što nas ispunjava posebnim ponosom i zahvalnošću. S novim idejama, energijom i inspiracijom ušli smo u novu godinu, istovremeno svjesni izazova koji su oko nas i pred nama. U suradnji sa školama, vrtićima i fakultetima u Hrvatskoj, međunarodnim i domaćim partnerima i institucijama te donatorima osmislili smo niz programa, projekata i aktivnosti koje ćemo provoditi u 2022. godini te vas pozivamo da se uključite i sudjelujete.

I 2022. godini fokus našeg rada bit će na razvoju osobnih i socijalnih kompetencija stručnjaka koji rade s djecom i mladima, mentalnom zdravlju djece i mladih, dobrobiti odgojno-obrazovnih radnika i radnica, učenika i učenica, važnosti razvoja građanskih kompetencija, razvoju kvalitetnog upravljanja školama u doba krize, kao i na jačem promicanju i poticanju tema poput solidarnosti, volontiranja, glasa učenika, izjednačavanju mogućnosti te na promociji inkluzivnih praksi.

MENTALNO ZDRAVLJE I SOCIO-EMOCIONALNO UČENJE

Socio-emocionalno učenje, emocionalna pismenost i mentalno zdravlje u fokusu su našeg programa Sretno dijete, a dodatnu relevantnost području donosi projekt s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku “Škole podrške” koji se provodi u Sisačko-moslavačkoj županiji, no s obzirom na to da se bavi temama dvostruke krize (pandemija i potres) resursi su podijeljeni i sa školama i institucijama u cijeloj Hrvatskoj (a naročito su primjenjivi na zagrebačko područje). Ukupno je 20 škola uključeno u program „Škole podrške“ putem implementacije radionica za učenice i učenike i uvrštavanje programa u školski kurikulum.

Početak 2022. godine obilježen je novim međunarodnim projektom “LET´S TALK: developing gender sensitive mental health program for young people” (Razvoj rodno osjetljivog programa mentalnog zdravlja za mlade), koji će omogućiti stvaranje i dijeljenje inovativnih materijala i resursa za mentalno zdravlje djece i mladih. Poseban će naglasak biti stavljen na senzibilizaciju stručnjaka za različitosti u jačanju mentalnog zdravlja među djevojčicama i dječacima/mladićima i djevojkama. Također, provodit ćemo kao partneri projekt “BE-IN: Best Innovative Practices for an Inclusive and Emotional Education to face early school leaving in Europe” (Inovativne prakse inkluzivnog i emocionalnog obrazovanja s ciljem sprečavanja ranog napuštanja školovanja) unutar kojeg ćemo razvijati resurse i alate u područjima inkluzije i emocionalnog učenja, s ciljem sprječavanja ranog napuštanja školovanja.

OSNAŽIVANJE RANJIVIH SKUPINA I ZAŠTITA PRAVA DJECE I MLADIH U SUSTAVU OBRAZOVANJA

Od velikih projekata izdvajamo treću godinu provedbe našeg projekta „Start the Change“ (Pokreni promjenu!) . Radi se o međunarodnom projektu u koji su uključene organizacije iz Sjeverne Makedonije i Portugala, kao i međunarodne organizacije Network of Education Policy Centers i SIRIUS Network te 15 osnovnih i srednjih škola. Škole zainteresirane za ovaj program na raspolaganju imaju edukaciju, udžbenik, Zbirku nastavnih priprema te podršku u provedbi inicijativa samih učenica i učenika, kao i resurse potrebne za istraživanja unutar škole. U 2022. predstavit će se rezultati projekta donosiocima odluka kroz više različitih tipova aktivnosti te će se promicati važnost glasa i djelovanja djece i mladih na svim razinama odgoja i obrazovanja, s posebnim fokusom na inkluziju ranjivih skupina.

Kroz prethodne projekte „Izgradnja rodne jednakosti u školama kroz cjeloviti pristup“ i “Kutija promjena” razvili smo alate, prikupili primjere dobre prakse i proveli edukacije za škole koje se zalažu za rodno osjetljivo obrazovanje te smo u mogućnosti školama ponuditi edukaciju i materijale u ovom području.

Početkom godine završio je “WE PROJECT” na kojem smo se aktivno bavili promocijom ravnopravnosti mladih LGBT+Q+ osoba u radnoj okolini. Provodili smo istraživanje i objavili izvještaj o iskustvima LGBT+Q+ osoba u raznim poslovnim i obrazovnim okruženjima. Razvili smo e-stručno usavršavanje na istu temu s ciljem podizanja svijesti i osnaživanja odgojno-obrazovnih djelatnika:ca za podršku LGBT+Q+ učenicima. Uz to smo ponudili novu edukaciju “Strategije uključivanja LGBT+Q+ učenika:ca” s ciljem razvijanja što inkluzivnije školske kulture.

U projektu SIRIUS: obrazovanje djece migrantskog porijekla svake godine provodimo redovne aktivnosti poput organiziranja nacionalnog Okruglog stola o „Utjecaju pandemije na obrazovanje djece i mladih iz ranjivih i podzastupljenih skupina“ te sudjelujemo u pripremi godišnjeg izvještaja o obrazovnim politikama vezanim uz djecu migrantskog porijekla – SIRIUS Watch.

„Oboji svijet” natječaj putem kojeg djeca i mladi od 2010. diljem Hrvatske kroz umjetničke forme izražavaju svoj odgovor na pitanja različitosti i tolerancije ima važno mjesto u djelovanju Foruma. Bit će otvoren tijekom cijele godine, a najbolji radovi učenica i učenika na temu tolerancije i poštivanja različitosti odabiru se i nagrađuju povodom 16. studenog, Međunarodnog dana tolerancije.

UPRAVLJANJE ŠKOLOM: STRUČNI RAZVOJ RAVNATELJA

Kroz projekt „HEAD”  provodimo iznimno uspješan i sveobuhvatan program Akademija za ravnatelje:ice s naglaskom na inkluzivne prakse u planiranju aktivnosti škola. Nositelj projekta je Network of Education Policy Centers, a projekt se, uz Hrvatsku, provodi i u Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji i Nizozemskoj. Akademiju za ravnatelje u mogućnosti smo organizirati u suradnji sa svim zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave koje tako žele unaprijediti prakse upravljanja školama. U 2022. godini suradnja će biti intenzivna s Gradom Siskom koji će zajedno s nama organizirati Akademiju za ravnatelje škola u Sisku.

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

U sklopu projekta  „CANDIICE” razvijamo kreativne alate i metode koji se mogu koristiti u nastavi vezano za temu poštovanja različitosti i razvijanja građanskih kompetencija djece i mladih.

Na projektu „PROFILE” razvijamo i dijelimo obrazovne materijale na temu financijske pismenosti djece i mladih, kao i pripadajuću aplikaciju. U završnoj godini projekta obrazovne će institucije dobiti zaokruženi okvir unutar kojeg će moći dalje razvijati modele i načine unaprjeđenja financijske pismenosti kao jedne od osnovnih kompetencija potrebnih za učinkovito sudjelovanje u društvu.

Kroz projekt „MEGA: jačanje europske dimenzije odgoja i obrazovanja“ mapiramo kako se i koliko uči o Europskoj uniji u hrvatskim školama te razvijamo dodatne nastavne materijale i online module za nastavnike:ce na ovu temu. Nastavljamo i dugogodišnju suradnju s Uredom za informiranje Europskog parlamenta u Zagrebu na evaluaciji provedbe projekta „Škole ambasadori EU parlamenta”u 60 srednjih škola u Hrvatskoj.

Nacionalni ESF projekti tematskih mreža„Metar“ i “TEMCO” vezani su za dvije ključne teme – održivost i klimatske promjene, te jednak pristup cjeloživotnom obrazovanju. U sklopu ovih projekata s više desetaka partnerskih organizacija radimo na istraživanjima i preporukama za donositelje odluka u ovim područjima.

U suradnji s GOOD inicijativom nastavljamo s radom u lokalnim zajednicama i uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u gradove i županije. Godine 2022. građanski će se odgoj intenzivnije implementirati u Sisku, Puli, Istri i Varaždinu. Također, kao i posljednjih nekoliko godina početkom lipnja organizirat ćemo konferenciju „Obrazovanje u fokusu“ kroz koju ćemo analizirati status obrazovne reforme.

Početak 2022. godine obilježen je još jednim novim međunarodnim projektom: “LAW in everyday life (Pravo u svakodnevici)” s općim ciljem promicanja temeljne pravne pismenosti u školama. Razvit će se Kompetencijski okvir pravne pismenosti za 14-godišnjake i 18-godišnjake, izraditi i implementirati nastavni materijali o pravnoj pismenosti za nastavnike i učenike te podići svijest o važnosti pravne pismenosti u svakoj partnerskoj zemlji.

Uz to, partneri smo i na međunarodnom projektu READY koji ima za cilj podići svijest o Europskoj uniji kod mladih, čineći im razumljivije relevantne odredbe europskih ugovora te europskih politika u području mladih.  Izradom obrazovnih materijala i edukacija za nastavnike i  mlade nastojat će se podići pismenost kod mladih ljudi, kako bi bolje razumjeli značenje europskih ugovora i važnost koju oni imaju u njihovim životima.

PREVENCIJA NASILJA

S većim brojem škola u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i drugim županijama radit ćemo i dalje na prevenciji vršnjačkog nasilja putem našeg preventivnog programa školske medijacije „Možemo to riješiti“, u suradnji sa školama koje su svoje preventivne programe prijavile za podršku Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Program će se provoditi u 15 škola diljem Hrvatske.

JAČANJE KAPACITETA CIVILNOGA DRUŠTVA

Projektom SKOCKANO uspostavlja se sustav osiguravanja kvalitete neformalnog obrazovanja u organizacijama civilnog društva (OCD), jačaju se njihovi kapaciteti za provedbu neformalnog obrazovanja i primjenu sustava kvalitete, produbljuju sektorske i međusektorske suradnje te jačanje vidljivosti sektora. Navedenim aktivnostima namjerava se podići kvaliteta rada OCD-a u području neformalnog obrazovanja te unaprijediti okvir i okruženje za djelovanje OCD-a koji provode neformalno obrazovanje. Nositelj projekta je Centar za mirovne studije, a uz Forum za slobodu odgoja partneri su: Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za građanske inicijative, Poreč, GOOD Inicijativa i Phronesis SA, Norveška.

ZA KRAJ

Vjerujemo kako ćete u ovim aktivnostima i projektima pronaći nešto za sebe i svoju školu ili organizaciju te se izuzetno veselimo suradnjama koje nas čekaju. Podsjećamo vas da se uključite i u naše otvorene seminare – premda se veselimo susretima uživo, dio seminara smo prilagodili i online okruženju pa svakako pratite na našoj mrežnoj stranici sve datume i seminare koje ćemo održavati tijekom godine.

Pratite naše aktivnosti i veselimo se vašem uključivanju! Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u našim projektima ili seminarima pošaljite nam iskaz interesa elektroničkom poštom na: forum@fso.hr.

Sve naše novosti i prilike pratite putem mjesečnih Vijesti Foruma za slobodu odgoja koje vam možemo slati na mail, a za koje se možete prijaviti OVDJE. Još više o tome što radimo potražite na našoj FB stranici.

Zahvaljujemo svim školama, ustanovama, učiteljima:icama, ravnateljima:icama te djeci i mladima koji su dosad bili dio naših projekata i programa i koji su nas cijelo vrijeme inspirirali i poticali da svoj rad približimo njihovim stvarnim potrebama. Posebno zahvaljujemo svim odgojno-obrazovnim radnicima i radnicama koji su obavljali iznimno vrijedan i zahtjevan posao u novonastalim okolnostima te tako djeci i mladima pružili sliku koliko toliko normalnog života i bili uvijek tu za njih.

Na tome vam od srca hvala!

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.