Suradnja s visokoškolskim ustanovama

Programi  >  Unaprijeđenje poučavanja  > Suradnja s visokoškolskim ustanovama

OPIS

FSO ima bogato iskustvo suradnje s visokoškolskim ustanovama na različitim projektima uglavnom financiranih iz Europskih fondova. Mnogi natječaji koji su se do sada provodili u Hrvatskoj (poput ESF natječaja „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ ili „Razvoj stručne prakse“) omogućavali su i ostvarenje partnerstva s organizacijama civilnog društva. Stoga vam Forum za slobodu odgoja može ponuditi seminare i edukacije namijenjenje razvoju različitih kompetencija nastavnika i nastavnica te studenata i studentica koji odgovaraju obaveznim elementima propisanih natječajem.

Uz to moguće je organizirati i tzv. „in house“ seminare dizajnirane prema potrebama vaših ustanova, vaših nastavnika i nastavnica te studentica i studenata u temama kao što su:

  • Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi
  • Škola poduzetnosti za studente (Razvoj upravljačkih i poduzetničkih kompetencija studenata)
  • Poučavanje i vrednovanje usmjereno ishodima učenja
  • Planiranje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja tijekom stručne prakse
  • Odnosi s javnošću u obrazovanju
  • Timska medijacija