U Poreču nastavljen intenzivni seminar stručnog usavršavanja za provoditeljice Građanskog odgoja i obrazovanja

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Projektom „Učimo za njihovu budućnost“ nastojimo osnažiti i podržati nastavnike:ce u izgradnji održive i demokratske škole te provođenju Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) u njihovim školama, što je izuzetno izazovno u vrijeme pandemije.

Nakon duljeg vremena, uspjeli smo jedno stručno usavršavanje provesti kroz stvarni susret s polaznicama. Uz pridržavanje epidemioloških mjera od 4. do 7. ožujka 2021. sastali smo se sa 17 provoditeljica Građanskog odgoja i obrazovanja iz Krapinsko-zagorske županije te Grada Rijeke.

Susret smo započeli s refleksijom na proteklo razdoblje od našeg zadnjeg susreta u lipnju 2020. godine. Razmjenjivanjem iskustava o provođenju nastave te izazovima koji su se našli na putu, prepoznali smo veliku vrijednost našeg susreta uživo.

Susret smo započeli s prezentacijom Miljenke Kuhar, izvršne direktorice Društva za oblikovanje održivog razvoja, udruge aktivne u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te u poticanju sudjelovanja građana u kreiranju održive energetske politike. Miljenka je predstavila FranCro pametni paketić koji se sastoji od 26 obrazovnih kartica za učenike:ce osnovnih škola s ciljem poticanja učenika:ca na promišljanje o svojoj ulozi u društvu te aktivnije sudjelovanje. Kroz kartice se na pojedinca prenose ideje i prijedlozi mjera koje mogu doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena, a mogu se koristiti u nastavi kao interaktivni materijal.

Zatim je uslijedila prezentacija diplomskog rada Maje Šarić iz Foruma za slobodu odgoja pod nazivom „Građanski odgoj i obrazovanje: između ideala i prakse“, gdje je prikazala (ne)uspješnost postizanja odgojno-obrazovnih ciljeva međupredmetne teme GOO-a kroz studiju slučaja jedne srednje škole.

Potomo smo, uz pomoć online platforme i naših švicarskih partnera, „otišli“ do Švicarske gdje smo slušali predavanje Denisa Bitterlija, učitelja i ravnatelja, koji je govorio o izgradnji mira te građanskim kompetencijama u švicarskim školama. Približio je iskustvo rada u maloj švicarskoj školi u kojoj se učenici:e izrazito potiču da uče o demokraciji i građanstvu. Suradnjom, fokusom na intrinzičnu motivaciju učenika:ca, inkluzivnim učenjem, nenasilnom komunikacijom te brojnim drugim metodama stvorili su školu u kojoj zajedno doprinose izgradnji mira, te jačaju komunikacijske vještine i emocionalnu pismenost.

Prvi dan smo završili radionicom Marija Bajkuše iz Foruma za slobodu odgoja o poučavanju GOO-a u kriznim situacijama poput potresa i pandemije. Provoditeljice su radom u skupinama problematizirale i analizirale niz bitnih sastavnica od ljudskih prava do osobnog i socijalnog razvoja. Podijelile su savjete i preporuke za provođenje GOO-a, prepoznale društvene i političke događaje sadržajno bitne za GOO te preporučile stečene vještine u virtualnom poučavanju.

Drugi dana smo započeli ponovnim virtualnim odlaskom u Švicarsku, te smo slušali predavanje Marianne Herzog, stručnjakinjom u području traumatske pedagogije, koja se intenzivno bavi proučavanjem učinka pandemije na školski sustav. Marianne nam je detaljno objašnjavala važnost razumijevanja raznolikih uznemirujućih ponašanja kod učenika:ica koja mogu odstupati od uobičajenih normi zbog niza nastalih traumatskih događanja kroz život. Prepoznavanjem traume i posttraumatskog ponašanja kod učenika:ica te osvještavanja kako iste mogu spriječiti razvoj i učenje novih vještina, važno je da nastavnici:e stvore „sigurno mjesto“ u školi. Time pružaju učenicima:ama potrebnu sigurnost te emocionalnu podršku nužnu za potpuno ostvarenje njihovih potencijala.

Susret smo nastavili još jednim predavanjem iz Švicarske. Stevie Curjel, kulturna animatorica u zajednici u kojoj vodi raznolike integracijske projekte za obitelji migrantskog porijekla, saznali smo više o sustavu odgoja i obrazovanja u Švicarskoj. Stevie nas je upoznala i s dobrim primjerima prakse kroz koje se škole otvaraju lokalnim organizacijama i surađuju. Jedni od primjera su mentorski programi za obitelji koje potiču djecu na učenje jezika, pripremanju mladih ljudi za tržište rada putem stručnog usavršavanja ili studijskih razmjena te poticanja provođenje slobodnog vremena učenika:ca u školama kroz sportske aktivnosti u večernjim satima.

Potom je Mario Bajkuša govorio o poučavanju građanskog odgoja i obrazovanja kroz glazbu, povezanosti glazbe s građanskim vrijednostima, povijesti glazbe, poticanja okupljanja oko ideja, političkih stavova, protesta i sl. Kroz biografije te glazbene opuse glazbenika, možemo promatrati što se događa u društveno-političkoj sceni. Dotaknuo se i pitanja cenzure, integriteta te važnosti autorskih prava.

Posljednje predavanje dana održala je Maja Šarić s naglaskom na važne smjernice u pisanju dobrog projekta za Erasmus+. Usmjeravanjem na važnost europskih prioriteta i vrijednosti te nizom savjeta za što bolje formuliranje traženih projektnih kriterija, nastojala je motivirati provoditeljice da se upuste u vlastite projektne priče te čine naše škole boljima uz Erasmus+ potpore.

Susret smo završili trećeg dana, razgovorom o potrebama naših provoditeljica te budućih aktivnosti u GOO kao i našoj međusobnoj suradnji.

Provedena je usmena i pisana anonimna evaluacija programa gdje su polaznice program ocijenile s prosječnom ocjenom 4,94 te iskazale važnost sastanaka uživo kao i praktičnost svih predavanja za daljnji rad.

Ovo su neki od komentara provoditeljica:

Novost mi je s ove edukacije novi pogled na mogućnost uključivanja glazbe u GOO.

Jedno vrlo korisno i privatno i poslovno je predavanje i lekcije Marianne Herzog zbog toga što se u radu s djecom neprestano nailazim na djecu s brojnim traumama. Također vrlo korisna mi je i zanimljiva tema glazba i GOO.

Bila je jako korisna cijela priča o pedagogiji traume i očuvanju „sigurnog mjesta“, kako za učenike tako i za učitelje.

Još ovakvih susreta uživo koji su neophodni inače, a osobito u ono doba novog normalnog kada svi žudimo za međuljudskom interakcijom uživo.


Projekt „Učimo ih za njihovu budućnost: podrška i osnaživanje učitelja_ica i ravnatelja_ica u izgradnji održive i demokratske škole“ s provedbom je započeo u ožujku 2019. godine, a provodi ga Forum za slobodu odgoja s partnerima uz potporu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj projekta je doprinos održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvalitete života kroz razmjenu znanja i iskustava. Projekt želi izgraditi kapacitete i kompetencije nastavnika i ravnatelja kako bi se oblikovala demokratska škola kao mjesto izgradnje održive i demokratske lokalne zajednice.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Foruma za slobodu odgoja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.