Upravljanje školom

Programi  >  Demokratizacija škola  > Upravljanje školom

OPIS

Izgradnja upravljačkih kapaciteta za održivu, demokratsku i uključivu školu cilj je ovo programa koji je oblikovan 2018. godine, a okuplja potprograme koji se pojedinačno provode još od 2012. godine.

Program je prije svega usmjeren prema ravnateljima_cama i stručnim suradnicima_cama, no otvoren je i svima onima unutar odgojno-obrazovnog sustava koji žele konstruktivno doprinijeti različitim procesima donošenja odluka i/ili razvoja pojedinih segmenata.

Tri su potprograma koja čine program „Upravljanje školom“:

AKADEMIJA ZA RAVNATELJE/ICE
OPIS
Želeći podržati i poduprijeti ravnateljice i ravnatelje u njihovom radu, Forum za slobodu odgoja razvio je program stručnog usavršavanja namijenjen upravo njima. Program je utemeljen na suvremenim domaćim i međunarodnim istraživanjima (Gabršček i Roeders, 2013; Markočić Dekanić, Markuš Sandrić i Gregurović, 2019) potreba ravnatelja kao i na dugogodišnjem iskustvu Foruma za slobodu odgoja u radu s odgojno-obrazovnim radnicima. Osim toga, program je dobio pozitivno mišljenje kako stručnjakinja i stručnjaka koji se bave vođenjem odgojno-obrazovnih ustanova tako i od praktičara.

Prva Akademije za ravnatelje_ice održana je tijekom 2020. godine u sklopu projekta „Učimo ih za njihovu budućnost“. Druga i treća Akademija za ravnatelje_ice održat će se tijekom 2021. godine u sklopu projekta „HEAD“ i u sklopu projekta „Učimo ih za njihovu budućnost“.

EDUKACIJE
PUBLIKACIJE
KVALITETNO UPRAVLJANJE ŠKOLOM
OPIS

U društvu koje istinski živi demokraciju i sama škola je demokratska, a to, između ostalog, znači da se sve ključne odluke donose participativno. Stoga kroz ovaj program potičemo odgojno-obrazovne ustanove da sustavno, kvalitetno i suradnički oblikuju viziju svoje ustanova i donose dokumente i odluke važne za ostvarenje te vizije.

U tom smislu ključni dokumenti i odluke su školski razvojni plan i školski kurikulum. Razvoj ovih dokumenata je prilika za uključivanje svih dionika škole, ali i prilika da svi dionici kvalitetno i kreativno doprinesu tom procesu koji treba biti otvoren i uključujući. Osim toga, razvoj ovih dokumenata zahtijeva i utemeljenost na podacima kako na onima koji već postoje u ustanovi tako i na prikupljanju novih podataka o stanju, potrebama, stavovima i sl.

Ovaj program je svoje temelje dobio provedbom IPA projekta „Razvoj kurikulumske kulture: osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma“ koji se provodio od 19. kolovoza 2013. do 18. veljače 2015. godine. Nositelj tog projekta je bio Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, a Forum za slobodu odgoja je bio glavni partner projekta. Cilj programa jest usmjeriti škole na izradu školskog kurikuluma koji uvažava potreba učenika, učitelja, škole, roditelja i lokalne zajednice. U sklopu ovog projekta educirano je 40 trenerica i trenera koji su izravno radili sa školskim timovima iz 60 škola te im pružali potporu u izradi ovog dokumenta.

Od 2014. godine i sudjelovanja Foruma u projektu Vijeća Europe „Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju“ ovaj program čini i edukacija „Razvojni plan škole“ koja je usmjerena na podršku odgojno-obrazovnim ustanovama u razvoju ovog iznimno bitnog dokumenta kroz izradu vizije i misije škole, vrijednosti koje škola zastupa te dugoročno strateško planiranje i razvoj akcijskog plana škole. Program je naknadno obogaćen edukacijom o upotrebi ankete bilo kao metodi koja se koristi u nastavi bilo kao metodi prikupljanja podataka u svrhu planiranja.

EDUKACIJE
PUBLIKACIJE
HORIZONTALNE KOMPETENCIJE ZA DEMOKRATSKO UPRAVLJANJE ŠKOLOM
OPIS

Ovim projektom obuhvaćeno je niz naših aktivnosti kojima podržavamo ravnatelje_ice u upravljanju školom i povećanju kvalitete odgojno-obrazovnih procesa. Program je trenutno usmjeren na jačanje kompetencija ravnatelja_ica i odgojno-obrazovnih radnika_ica u području planiranja, prijave i provedbe bilo školskih projekata ili projekata koje škola odluči prijaviti za financiranje iz nekih drugih izvora.

Također, program podržava odgojno-obrazovne radnike u dijelu komunikacije s javnošću polazeći od toga da se u školama provodi niz iznimno kvalitetnih, kreativni i zanimljivih programa, projekata i aktivnosti s kojima bi trebala biti upoznata cijela lokalna zajednica, a koji često ostanu samo unutar školskih zidova ili uskih odgojno-obrazovnih krugova.

EDUKACIJE