Upravni odbor

Dr. sc. Mladen Domazet, predsjednik

Diplomant Sveučilišta u Oxfordu iz područja fizike i filozofije te direktor istraživanja u Institutu za političku ekologiju u Zagrebu. Mladen je bio stipendist HMC programa 1995.g. koji u Hrvatskoj administrira Forum za slobodu odgoja. Od 2003.g. surađuje s Forumom kroz obrazovna istraživanja (IDIZ Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja) i umrežavanja (NEPC/MCOP). Istraživački rad usmjeren mi je na sensi comuni  i društvene stavove primjerene odrastu u suvremenoj populaciji, s posebnim naglaskom na europsku poluperiferiju; te na kulturalne alate modernog doba koji su doprinijeli hegemoniji ekonomskog rasta.

Lana Jurko, članica

Direktorica međunarodne Mreže Centara za obrazovne politike (NEPC). Veliko iskustvo u analizama obrazovnih politika, istraživanju i zagovaranju u nacionalnom, regionalnom i međunarodnom kontekstu. Dugogodišnje iskustvo u upravljanju programima i projektima, međunarodnim istraživanjima, izradi politika i školskih obrazovnih projekata, kao i u implementaciji edukacija za kreatore politika, škole i obrazovne stručnjake. Posebni interes profesionalno je veže uz inkluzivne politike i zaštitu ranjivih skupina u obrazovanju.

izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec, članica

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na istom fakultetu završila je doktorski studij psihologije. Zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju te na diplomskom sveučilišnom studiju ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Njezini istraživački interesi su u području razvojne psihologije i psihologije obrazovanja, a bila je aktivna suradnica na nekoliko znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih projekata

Marija Roth Jelisavčić, prof., članica

Psihologinja stručna suradnica s petnaest godina radnog iskustva u X. gimnaziji „Ivan Supek“ u Zagrebu. Prošla je brojna stručna usavršavanja iz područja psihologije ipedagogije. Diplomirana je psihoterapeutkinja iz Gestalt psihoterapije, Psihoterapije kibernetike i certificirani je supervizor te provodi terapijski rad s mladima i odraslima. Višegodišnja je suvoditeljica školskog volonterskog kluba i prošla je više edukacija iz područja volontiranja. Višegodišnja je Forumova suradnica i voditeljica seminara „Volontiranje u radu s djecom i mladima“.

Davorka Pekišić, prof., članica

Profesorica hrvatskog jezika i književnosti te češkog jezika i književnosti. Predaje hrvatski jezik u OŠ Luka u Sesvetama. Od 2012. godine napredovala je u zvanje mentorice hrvatskog jezika. Završila je edukaciju za inojezične učenike te ima bogato iskustvo u održavanju radionica za djecu kroz različite udruge kojih je članica. Volontirala je u mnogim nerazvijenim zemljama Afrike i Azije gdje je također direktno radila s djecom i mladima.

Predsjednice i predsjednici Upravnog odbora

Vesna M. Puhovski (2010.-2018.), dr. sc. Branko Ančić (2018.-2022.).

Predsjednice i predsjednici Foruma za slobodu odgoja

Vesna M. Puhovski (1997.-2000.), Vesna Krauth (2000.-2002.), prof. dr. sc. Lino Veljak (2002.-2010.).

Članice i članovi Upravnog odbora

Davorka Pekšić (2018.-), Denis Čihor (2002.-2010.), dr. sc. Branislava Baranović (2002.-2009.), dr. sc. Branko Ančić (2012.-2018.), dr. sc. Mladen Domazet (2010.-), Eli Pijaca Plavšić (2009.-2010.), Marija Roth (2018.-), Marina Sabolović (2015.-2018.), mr. sc. Višnja Grozdanić (2002.-2018.), prof. dr. sc. Dubravka Miljković (2010.-2018.), prof. dr. sc. Lino Veljak (2010.-2018.), prof. dr. sc. Milan Polić (2004.-2012.), prof. dr. sc. Nikola Pastuović (2002.-2003.), prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec (2018.-), Slavica Bašić (2003.-2004.), Stjepan Cipek (2002.-2015.), Vesna M. Puhovski (2002.-2018.).

Članice i članovi Glasnogovorništva

Gorana Hitrec (2000.-2002.), prof. dr. sc. Gvozden Flego (2000.-2002.), prof. dr. sc. Ladislav Bognar (2000.-2002.), prof. dr. sc. Lino Veljak (2000.-2002.), Slavica Bašić (2000.-2002.), Stjepan Cipek (2000.-2002.), Zlatko Šešelj (2000.-2002.).

Članice i članovi Tajništva

Mira Kunstek (2000.-2002.), prof. dr. sc. Milan Matijević (2000.-2002.), Vesna Krauth (2000.-2002.), Vesna M. Puhovski (2000.-2002.).