Vidim čovjeka, a ne njegov materijalni status

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Gimnazija Pula škola je s dugom tradicijom – upravo je obilježeno 70 godina postojanja škole na hrvatskom jeziku, odnosno 110 godina cjelokupnog postojanja. Danas Gimnaziju Pula polazi oko 700 učenika koji se obrazuju u tri gimnazijska programa: općem, prirodoslovno-matematičkom i jezičnom. 

Kako objašnjavaju voditeljice projektnog tima, profesorice Tanja Carić i Anica Franjul, u Gimnaziji Pula izrazito važnim smatraju razvijanje vrijednosti poštivanja ljudskih prava i sloboda, te aktivnog građanstva kod učenika. Između ostalih aktivnosti izdvajaju fakultativnu nastavu građanskog odgoja, aktivan debatni klub te brojne volonterske akcije kojima se učenike potiče na to da budu aktivni u zajednici. Iako škola kontinuirano sudjeluje u brojnim projektima iz područja ljudskih prava i građanskih kompetencija, u projektu „Pokreni promjenu” prepoznali su mogućnost da se učenici i učitelji dodatno senzibiliziraju na socio-ekonomske različitosti i osvijeste potrebu za međusobnim uvažavanjem bez obzira na materijalni status. Upravo su socio-ekonomske razlike one koje su učenici u prethodno provedenim intervjuima izdvojili kao najprisutnije pa je projektni tim svoj fokus usmjerio upravo na njih. Zanimljivo je što su učenici prepoznali prisutnost predrasuda prema učenicima boljeg imovinskog statusa, kao i prema onima lošeg – i jedne i druge se češće ogovara, isključuje iz zajedničkih druženja…

Planiranje projektnih aktivnosti

Krenuli su u realizaciju projekta „Vidim čovjeka“ čiji je cilj usmjeriti i osnažiti učitelje za razgovor s učenicima na temu ekonomskih razlika, kao i rješavanje problema koji proizlaze iz tih različitosti. U projektom timu navode kako su između ostalog htjeli potaknuti učenike na osvještavanje predrasuda i stereotipa koje proizlaze iz izdvojene različitosti, kao i povećati osjećaj odgovornosti za vlastito ponašanje. Cilj je bio da učenici, a i učitelji, steknu znanja o prisutnosti, uzrocima i posljedicama siromaštva u svijetu i Hrvatskoj, te u svojoj lokalnoj zajednici. Projekt je započeo u školskoj godini 2017./2018. u radu s učenicima trećih i četvrtih razreda. Učenici koji pohađaju fakultativnu nastavu Građanski odgoj i obrazovanje i Debatni klub bili su posebno uključeni u projekt te su cijelo drugo polugodište školske godine posvetili temi siromaštva.

Učenici prezentiraju rezultate svog istraživačkog rada

Radom u skupinama učenici su istraživali pojam siromaštva i njegove različite aspekte. Zatim je svaki učenik odabrao jednu temu (uzroci i raširenost siromaštva, ekonomska migracija, socijalna mobilnost, siromaštvo u Hrvatskoj i EU, povezanost siromaštva i: obrazovanja, odrastanja, zdravlja, nasilja, prostitucije, socijalne zaštite siromašnih u Hrvatskoj, žena…) te je predstavio drugim učenicima. Treći su razredi izlaganja svojih kolega o spomenutim temama slušali  na nastavi sociologije, a četvrti na nastavi politike i gospodarstva. Reakcije su bile izvrsne jer su učenici prvi put čuli brojne činjenice koje se tiču socijalne nejednakosti i siromaštva, a raprava nakon izlaganja pružila je priliku svim učenicima da se uključe i razmjene svoja stavove i iskustva. Zbog pozitivnih reakcija i velikog interesa učenici i projektni tim planiraju s nastavkom ovog projekta i sljedeće školske godine.

Učenici su zaključili kako o ovoj temi treba razgovarati još i više pa su joj posvetili i jednu emisiju Medionauta. Ako Medionauti već nisu pronašli put do vaših ekrana,  još uvijek nije prekasno da vidite kako izgleda kad učenici uzmu mikrofon i teme građanskog odgoja u svoje ruke. Medionauti su televizijske emisije koje učenici izrađuju u suradnji s Pulskom filmskom tvornicom, a teme kojima se učenici bave su građanska, politička i medijska pismenost. Na taj način ovi mladi ljudi progovaraju o temama koje smatraju važnima, te putem lokalnih televizijskih postaja i Youtube kanala nastoje potaknuti što veći broj ljudi da i sami promisle i aktiviraju se oko određenih tema. 

U nastavku projekta u planu je vršnjačka pomoć u učenju jer su učenici osvijestili da učenici lošijeg imovinskog stanja, koji si ne mogu priuštiti instrukcije, nemaju jednaku šansu za ispravak ocjene. Također smatraju da će vršnjačkim pomaganjem u učenju doći do boljeg međusobnog upoznavanja i razumijevanja među učenicima.

Unatoč tome što su učenici u ovoj školi uključeni u mnoge izvannastavne aktivnosti, ove vrijedne voditeljice projektnog tima pronašle su način kako da povežu postojeće aktivnosti, fakultativnu i redovnu nastavu s ciljem progovaranja o temi koju su sami učenici prepoznali kao važnu, a koja zbog opterećenog nastavnog sadržaja ne dobiva potrebnu pozornost.   

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.