Voditelji edukacija

Ana Jurišić, prof. filozofije i logike s dugogodišnjim iskustvom u vođenju seminara iz područja logike, argumentacije, kritičkog mišljenja, javnog govorenja i debatiranja. Za Forum za slobodu odgoja tijekom nekoliko godina održala je niz seminara namijenjenih profesorima iz područja tehnika i metoda u službi razvoja kritičkog mišljenja. Za Hrvatsko debatno društvo radi kao debatni trener, mentor i sudac, te je održala brojne debatne seminare srednjoškolcima, studentima i odraslima. Debatne edukacije vodila je i za neke druge nevladine udruge.

Ana Munivrana je profesorica psihologije, voditeljica programa Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija te od 2021. Izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja. Od 2001. godine radi kao psihologinja, predavačica i voditeljica projekata u područjima odgoja i obrazovanja te promicanja prava djece i mladih. Koautorica je Forumovih priručnika „Od srca do srca: komunikacijski modeli kao alat u medijaciji“ (2014.), „Možemo to riješiti: razumijevanje i upravljanje sukobima” (2017.), „Glas djece: stvaranje prostora i pokretanje promjena” (2021.) te publikacije „Odgajam li dobro svoje dijete?” (2004.). Ima višegodišnje iskustvo psihologijskog savjetovanja i dijagnostike (Hrabri telefon, Poliklinika za zaštitu djece) te selekcije kadrova (Electus d. o. o.). Polazila je četverogodišnju edukaciju za Gestalt psihoterapeuta.

Dr. sc. Ana Žnidarec Čučković formalno se obrazovala na Učiteljskoj akademiji i Filozofskom fakultetu. Radila je na poslovima odgoja i obrazovanja u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama te kao znanstvena asistentica na Kineziološkom fakultetu. Kao školska pedagoginja izgradila je višegodišnje iskustvo na području planiranja i programiranja, radu s učenicima, nastavnicima i roditeljima. Uz redovita stručna usavršavanja surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje te s Centrom za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učestalo surađuje s civilnim sektorom na području organizacije i provedbe edukativnih radionica (Forum za slobodu odgoja, Civitas, Unicef, B.a.b.e.). Izdala je više znanstvenih i stručnih radova na području zaštite dječjih prava.

Andreja Kosorčić je diplomirana učiteljica razredne nastave, učiteljica savjetnica i voditeljica županijskog stručnog vijeća. Radi u Osnovnoj školi Nikole Tesle u Zagrebu. Od 1998. godine sudjeluje u programu „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“. Međunarodni trener programa „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ postala je 2000. godine, a od 2003. godine je certificirani RWCT potvrditelj. Sudjelovala je u IPA projektu „Razvoj kurikulumske kulture“ kao trener i podrška školskim timovima u stvaranju novog i drugačijeg školskog kurikuluma. U sklopu Erasmus+ projekta sudjelovala je u Pragu na edukaciji „Inovativni pristupi poučavanju“. Autorica je nekoliko stručnih članaka i priručnika za učitelje. U njenom načinu poučavanju posebno mjesto zauzima suradničko učenje te aktivno učenje koje potiče različite vrste mišljenja kod učenika.

Biserka Šavora je profesorica pedagogije i fonetike s trideset godina iskustva rada u školi. Za svoj svestrani rad, naročito s učenicima, unaprijeđena je dva puta za savjetnika. Znanje stečeno na mnogobrojnim edukacijama i dugogodišnje iskustvom u radu s mladima, nastavnicima i roditeljima, nesebično dijeli s polaznicima seminara koje vodi: Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Edukacijom do zdravlja i Primarna prevencija ovisnosti.

Dr. sc. Branko Ančić radi na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u području sociologije religije, sociologije održivog razvoja i sociologije zdravlja. U šire područje interesa njegova rada je i građanski odgoj i obrazovanje. Potvrđeni je voditelj seminara Foruma za slobodu odgoja.

Diana Kovačić diplomirana je učiteljica s višegodišnjim iskustvom rada u nekoliko osnovnih škola u Rijeci, a zatim u Forumu za slobodu odgoja kao voditeljica Medijacijskog centra Rijeka i trenerica medijacije u radu s mladima. Radila je u najdugovječnijoj riječkoj udruzi za mlade Regionalnom info centru za mlade Rijeka – UMKI, gdje se specijalizirala za rad s mladima u području informiranja i savjetovanja te politikama za mlade kao članica Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog. Karijeru nastavlja u opatijskoj udruzi Žmergo gdje volontira od svoje 15. godine. 2015. volonterski rad zamjenjuje profesionalnim kao voditeljica edukativnih programa te na EU projektu uvođenja globalnog obrazovanja; od 2017. je i predsjednica udruge. Paralelno radi kao trenerica i facilitatorica na međunarodnim edukativnim događanjima u području rada s mladima, informiranja, mobilnosti i politika za mlade.

Domagoj Morić magistar je komunikologije. Od 2009. godine suradnik je za odnose s javnošću Foruma za slobodu odgoja, a zadužen je i za razvoj novih obrazovnih politika te područje mladih. Trener je u nizu programa vezanih uz komunikaciju, odnose s javnošću, projektno pisanje, osnaživanje mladih, poduzetnost i Europsku uniju, gdje je do sada educirao preko 500 stručnjaka aktivnih u radu s djecom i mladima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Radi kao trener i mentor na programu Studija o mladima za mlade te je vanjski stručnjak – trener za Agenciju za mobilnost i programe Europske unije. Posjeduje značajno iskustvo u radu s mladima te pisanju i provođenju projekata. Autor je niza istraživanja u području mladih te publikacija koje se bave temama odnosa s javnošću i volontiranja.

Dubravka Uroda profesorica je Hrvatskoga jezika i književnosti, sretno zaposlena u Osnovnoj školi „Milan Brozović“ u Kastvu. U svakodnevnoj je prilici raditi s mladim ljudima, učiti za njih, od njih, s njima. Višegodišnja je voditeljica izvannastavne skupine Medijacija te izborne nastave Građanskog odgoja. Dio je Tima za građanski odgoj i demokraciju u matičnoj školi koji pokreće, i s mladima provodi, zapažene projekte i akcije u zajednici. Blisko (i rado) surađuje s Forumom za slobodu odgoja i Centrom za mirovne studije na promicanju mira i demokracije te razvoju građanske svijesti i odgovornosti kako kod djece, tako i kod onih koji s njima rade. Trajno zainteresirana za nove ideje i metode kojima se postiže dobra komunikacija s učenicima, roditeljima, kolegama, svijetom. Ljubiteljica književnosti i novih tehnologija. Zagovornica cjeloživotnog obrazovanja, supruga i majka dvoje tinejdžera.

Eli Pijaca Plavšić diplomirana je sociologinja aktivna u organizacijama civilnog društva od 2001. godine, s posebnim naglaskom na unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, razvoj obrazovne politike s fokusom na inkluzivno obrazovanje, građanski odgoj i obrazovanje, profesionalni razvoj učitelja te starteško planiranje i upravljanje školama. Ima iskustva kao voditeljica projekata u nacionalnim i međunarodnim organizacijama te veliko iskustvo u upravljanju projektima. Od 2010. do 2021. godine bila je izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja, danas radi na mjestu voditeljice programa Unapređenje poučavanja. Certificirana je trenerica u programima stručnog usavršavanja učitelja kao što su Medijacija, Građanski odgoj i obrazovanja, Razvoj školskih planova, Sretno dijete itd. Sudjelovala je u upravljačkim strukturama više međunarodnih i domaćih organizacija te u nizu nacionalnih odbora, vijeća i radnih grupa zaduženih za razvoj obrazovne politike i civilnog društva.

Gordana Novković Poje je stručna suradnica psihologinja u OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Kreatorica je i voditeljica velikog broja programa i projekata za poticanje i razvoj zdravog načina mišljenja, doživljavanja i ponašanja namijenjenih djeci i mladima. Vodi psihoedukativne radionice za roditelje i stručnjake koji se bave odgojem i obrazovanjem djece i mladih. Trenerica je projekta Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Trenutno je na poslijediplomskom specijalističkom studiju Psihološko savjetovanje u Rijeci.

Igor Salopek stručni je suradnik-pedagog Osnovne škole Miroslava Krleže u Zagrebu, a prethodno je stekao bogato stručno iskustvo radeći kao pedagog u još  tri  osnovne  i jednoj srednjoj  školi u Zagrebu. Tijekom dugotrajne suradnje s Forumom za slobodu odgoja sudjelovao je kao školski koordinator mnogih projekata i preventivnih programa s posebnim naglaskom na medijaciju i nenasilno rješavanje sukoba, ali i u međunarodnom projektu „Pokreni promjenu“. Stručno se usavršavao u programima: Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Osnovni seminar medijacije, Napredni program medijacije, program Pokreni promjenu, CAP program, Montessori pedagogija te je školski koordinator Erasmus + programa.  Provodio je izvannastavnu aktivnost Mali medijatori tijekom koje je vodio grupu vršnjačkih medijatora.

Izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, magistrirala i doktorirala lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački je usmjerena na proučavanje jezičnoga usvajanja i jezične obrade kod jednojezične i dvojezične djece urednoga i narušenoga jezičnoga razvoja, posebice djece s posebnim jezičnim teškoćama i djece s disleksijom. Autorica je dviju knjiga, preko 30 znanstvenih i stručnih radova te suautorica na nekoliko testova za procjenjivanje jezične sposobnosti i vještina čitanja i pisanja. Zaposlena je u Laboratoriju za psiholingvistička istraživanja Odsjeka za logopediju Sveučilišta u Zagrebu.

Jelena Perak koordinatorica je školskih preventivnih programa i trenerica u Forumu za slobodu odgoja. Diplomirala je sociologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima te stekla zvanje profesorice sociologije i kroatologije. Tijekom rada u Forumu za slobodu odgoja vodila je niz projekata, kao i radionica namijenjenih djeci i mladima te odgojno-obrazovnim djelatnicima iz područja tolerancije, jednakosti, nenasilnog rješavanja sukoba te komunikacije. Radi u programu Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija. Savjetodavna je terapeutkinja realitetne terapije, a područje njenog interesa su odnosi, osobni rast i razvoj te komunikacija u kojima se i dalje stručno usavršava.

Kim Anić, psihologinja, ravnateljica je Osnovne škole „Kozala” u Rijeci. U programima Foruma za slobodu odgoja kao sudionik, trener i certifikator sudjeluje više od deset godina. U programu Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje (RWCT) stekla je status certifikatora. Voditeljica je seminara za učitelje osnovnih i srednjih škola Grada Rijeke u proteklih pet godina. Osim u programu RWCT, u Forumu za slobodu odgoja trenerica je i u području medijacije, poučavanja pismenosti i zdravstvenog obrazovanja.

Maja Šarić diplomirala je političke znanosti u području javnih politika, menadžmenta i razvoja na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. U Forumu za slobodu odgoja zaposlena je u programu Demokratizacije škola. Ima višegodišnje iskustvo volontiranja u različitim organizacijama civilnog društva (Centar za mirovne studije, Institut za razvoj obrazovanja i dr.), fakultetskom istraživačkom Centru za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija te iskustvo rada u europskoj instituciji; Agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Svoje profesionalne interese ostvaruje kroz rad u Forumu te se usmjerila na područje građanskog odgoja i obrazovanja u kojem se kontinuirano educira.

Marija Roth je školska psihologinja s više od deset godina radnog iskustva u X. gimnaziji „Ivan Supek“ u Zagrebu. Prošla je brojna domaća i međunarodna stručna usavršavanja iz područja pedagogije i psihologije. Diplomirana je psihoterapeutkinja iz Geštalt psihoterapije te provodi terapijski rad s djecom i mladima. Višegodišnja je suvoditeljica školskog volonterskog kluba te je prošla više edukacija iz područja volontiranja i kreativnosti u obrazovanju. Voditeljica je seminara „Volontiranje u radu s djecom i mladima“.

Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf. diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poslijediplomski studij pohađa na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu. Viši je predavač na Veleučilištu u Virovitici, gdje predaje kolegije Matematika, Financijska matematika, Algoritmi i strukture podataka,… Objavila je više stručnih radova i tri udžbenika. Voditeljica je u projektu „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi”.

Marina Brkić diplomirala je hrvatski jezik i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a trenutačno je voditeljica programa Medijacija u Forumu za slobodu odgoja. Iskustvo u radu s djecom i mladima stekla je kao višegodišnja suradnica Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica kao autorica i voditeljica kreativno-socijalizacijskih radionica za djecu, zatim kao nastavnica hrvatskoga jezika u Gimnaziji Velika Gorica te kao trenerica na programima iskustvenog učenja u prirodi za djecu i odrasle u Hrvatskoj školi Outward Bound. U Forumu je zaposlena od 2009. od kad vodi brojne projekte neformalnog obrazovanja za mlade i stručnog usavršavanja za odgojno-obrazovne djelatnike. Prošla je intenzivan trening za medijatore te je u kontinuiranom procesu dodatne edukacije iz ovog područja. Trenerica je seminara iz područja medijacije i razvoja školskog volontiranja.

Mario Bajkuša je profesor sociologije i hrvatske kulture, a trenutno je zaposlen kao direktor razvoja i programa u Forumu za slobodu odgoja. Odgovoran je za provedbu programa i koordinaciju volontera, kao i razvoj novih programa. Član je nacionalnih i međunarodnih radnih skupina i odbora koji se tiču obrazovanja. Trener je u nekoliko programa i ima veliko iskustvo u provedbi seminara u području građanskog odgoja i obrazovanja, komunikacije i upravljanja projektima kako za učitelje tako i za mlade.

Mr. sc. Višnja Grozdanić, psihologinja, od samog je početka direktorica programa „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje” za Hrvatsku. Od 2002. sudjeluje u izradi i realizaciji programa „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi”. Koautorica je priručnika, sudjeluje u koordinaciji ovog programa i vodi radionice. Polje interesa su joj edukacijska i organizacijska psihologija te kritičko mišljenje, na kojem je i magistrirala na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu. Na Veleučilištu Vern bila je zaposlena kao predavačica i prodekanica za nastavu.

Prof. dr. sc. Branislava Baranović je diplomirala sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je i doktorirala u području sociologije obrazovanje na istom fakultetu. Znanstvena je savjetnica i ravnateljica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Sudjelovala je u 20 znanstvenoistraživačkih projekata u području obrazovanja, uključujući kurikulum, pri čemu je na 10 projekata bila voditeljica. Sudjelovala je u radu sljedećih tijela kao: koordinatorica povjerenstava za izradu Nacionalnog okvirnog kurikuluma, zamjenica predsjednika Vijeća za nacionalni kurikulum, članica Vijeća za nacionalni kurikulum i predsjednica Povjerenstva za izradu kurikuluma za nastavu hrvatskog jezika i kulture u inozemstvu.

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić diplomirala je i magistrirala psihologiju te doktorirala s temom iz područja psihologije obrazovanja. Tim se područjem bavi kao nastavnica na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim što predaje kolegije vezane uz učenje i poučavanje, darovite učenike i učenje matematike to su ujedno i područja njezinog znanstvenog interesa. Autorica je i koautorica šest knjiga i više od šezdeset znanstvenih i stručnih radova te je za svoj rad dobila stručne i državne nagrade. Bila je predstojnica Katedre za školsku psihologiju, pročelnica Odsjeka za psihologiju, te dekanica Filozofskog fakulteta. Sudjelovala je u brojnim edukacijama vezanim uz poučavanje. Jedna je od voditeljica, ali i članica tima autora projekta „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“.

Prof. dr. sc. Vlatka Domović je pedagoginja, izvanredna profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dopredsjednica Akademije odgojnih znanosti Hrvatske, predsjednica Znanstvenog kolegija Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja, članica upravnog odbora međunarodne asocijacije Comparative Education Society in Europe te je članica Nacionalnog vijeća za odgoji obrazovanje. Objavljuje radove iz područja obrazovanja učitelja i nastavnika, učinkovitosti škole, školske klime i komparativne pedagogije.

Prof. dr. sc. Željka Kamenov diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu stekla i doktorat znanosti iz socijalne psihologije. Redovita je profesorica na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije iz područja socijalne psihologije, bliskih odnosa, komunikacijskih vještina i metodologije. Njezini su istraživački i znanstveni interesi usmjereni na područje socijalne kognicije kao i na područje bliskih odnosa. Aktivno je sudjelovala u mnogim znanstvenim i primijenjenim projektima i istraživanjima te objavila deset knjiga, nekoliko poglavlja u knjigama i preko 50 znanstvenih radova. Osmislila je i provodi brojne edukacije za srednjoškolske i visokoškolske nastavnike, a s prof. dr. sc. Vesnom Vlahović-Štetić dobitnica je državne „Nagrade Ivan Filipović“ za doprinos visokom školstvu u RH. Voditeljica je u projektu „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“.

Vanja Kožić Komar, profesorica sociologije i kroatologije, koordinatorica projekata, suradnica u programu „Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija“. Posjeduje značajno iskustvo u izravnom radu s djecom i mladima – u formalnom i neformalnom obrazovanju kroz volonterske projekte u udrugama i ustanovama. Suradnica i koordinatorica projekata za djecu i mlade te urednica, autorica i koautorica brojnih materijala za odgojno-obrazovne djelatnike („Zbirka nastavnih priprema za sretniji povratak u školu”, Zbirka nastavnih priprema „Možemo to riješiti“, „Svi smo mi djeca ovog svijeta“, „Breaking the poverty taboo” i dr.). Trenerica je u programu Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija.

Višnja Pavlović , M.A. Dječjih studija, voditeljica je programa „Volontiranje i aktivno građanstvo u obrazovanju“ u FSO-u. Diplomirala „Rad s mladima u zajednici“ (Community Youth Work) i magistrirala Dječje studije na Sveučilištu u Linköpingu, Švedska. Radila je u različitim organizacijama civilnoga društva (Proni – Institut za socijalnu edukaciju, Volonterski centar Zagreb, Krijesnica – udruga za podršku obiteljima suočenim s malignim bolestima, itd.) i stekla značajno iskustvo na područjima grupnog rada s mladim ljudima, volonterskog menadžmenta te rada s ranjivim skupinama. Kroz edukaciju iz Gestalt psihoterapije razvija savjetodavne i terapeutske vještine.

Zlatica Šimunović diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao stručni suradnik pedagog-mentor u Školi za medicinske sestre Vrapče. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu s mladima na prevenciji ovisnosti i zaštiti reproduktivnog zdravlja te višegodišnje iskustvo u organiziranju i vođenju seminara/radionica za roditelje, učitelje i nastavnike iz područja pedagoške didaktike i metodike poučavanja.

Zoran Pavletić je ravnatelj Osnovne škole Hreljin. U Osnovnoj školi Čavle radio je 18 godina kao pedagog. Održao je predavanja i radionice na međunarodnim konferencijama u regiji (BIH, Slovenija, Srbija) i svijetu (New York, Boston, Portland, Otisfield, Moskva, Kijev, Vilnius, Strasbourg i Odenvald). Bio je član Upravnog odbora Međunarodnog konzorcija u RWCT programu. Četiri godine je radio kao vanjski predavač na Sveučilištu u Rijeci. Osim u programu RWCT, u Forumu za slobodu odgoja trener je i u području medijacije, poučavanja pismenosti i zdravstvenog obrazovanja.