Volontiranje i aktivno građanstvo

Programi  >  Demokratizacija škola  > Volontiranje i aktivno građanstvo

OPIS

Od obrazovanja se nikad nije očekivalo da tek prenese puki fond znanja učenicima, već i da podrži djecu i mlade u aktivnom uključivanju u život zajednice, stjecanju vještina proaktivnosti i poduzetnosti, razvijanju osjećaja odgovornosti i pripadnosti. Danas su ove potrebe izraženije nego ikad. Uključivati jedni druge te zajedno raditi i odlučivati osnovni su preduvjeti demokratskog društva.

Jedan od vrijednih izvora razvoja spomenutih vrijednosti i vještina upravo su školski projekti koji idejno polaze od samih učenica i učenika, tj. od potreba koje oni prepoznaju u svojim sredinama. Inicijative i vlastiti kreativni pothvati, suradnje i projekti učenika, volonterske akcije, programi podrške onima kojima je potrebno, aktivna briga za okoliš i uređenje škole, povezivanje i suradnja sa zanimljivim institucijama u susjedstvu škole – sve su to načini da djeca i mladi nauče što znači biti brižan, odgovoran i aktivan građanin te razvijati vlastite i potencijale zajednice.

Upravo se ovaj oblik aktivnosti najčešće ostvaruje kroz različite volonterske akcije, poduzetne inicijative te dugotrajne školske programe.

Dva su potprograma koja čine ovaj program:

ŠKOLSKO VOLONTIRANJE
OPIS

Volontiranje u školi ne smije biti samo prikupljanje starog papira, čepova boca ili skupljanje donacija za siromašne i potrebite. Volontiranje djece i mladih znači podržati ih i da razumiju koncept socijalne pravde odnosno nejednakosti koje postoje u njihovim školskim i lokalnim zajednicama te kompleksnih uzroka koji dovode do istih. Volontirajući učenici razvijaju odgovornost prema lokalnoj zajednici, stječu nova znanja i razvijaju niz drugih vještina koje mogu kasnije primijeniti, ali ono što je najvažnije shvaćaju vrijednost volontiranja i vide volontiranje kao svoj doprinos općoj dobrobiti.

Ovaj potprogram potiče škole da razvijaju ne samo okvir već i konkretan način kako mogu organizirati volontersku akciju ili program unutar odgojno-obrazovne ustanove u kojoj djeluju: od prepoznavanja potreba, organizacije, suradnje s kolegama, pa sve do motiviranja kolega, učenika i, ako je potrebno, vanjskih volontera.

Potprogram je započeo 2014. godine provedbom dvogodišnjeg IPA projekta „Školski volonteri: osnaživanje javnih odgojno-obrazovnih ustanova za uključivanje volontera“ kada su i škole i mlade osobe u tri županije osnažene za volontiranje i poticanje volontiranja među učenicima. Postojeće edukacije i resursi su se dodatno razvijeni kroz provedbu drugog dvogodišnjeg projekta „Školski volonteri: osnaživanje i mentorstvo škola za koordiniranje volonterskih programa“ sufinanciranog od Europskog socijalnog fonda. Tijekom provedbe ova dva projekta, 33 osnovne i srednje škole te preko 2000 učenika je pokrenulo i sudjelovalo u mnogobrojnim volonterskim aktivnostima. 

EDUKACIJE
PUBLIKACIJE
PODUZETNOST
OPIS

Ovaj program se provodi od 2013. godine i na poduzetnost gleda u široj perspektivi kompetencija za pokretanje promjena u lokalnoj zajednici, ali i kompetencija za pokretanje i provedbu poslovnih ideja. Program se provodi prije svega kroz višednevnu edukaciju tijekom koje se usavršavaju vještine u područjima komunikacije, timskog rada, poduzetnosti te predstavljanja na intervjuu za posao, a sve s ciljem usvajanja vještina koje su važne za budući profesionalni i osobni život.

Također, program se provodi i kroz edukaciju za odgojno-obrazovne djelatnike koji kod učenika žele razvijati poduzetnost. Edukacija ima za cilj unaprijediti vještine učitelja u području poduzetnosti, što obuhvaća komunikacijske vještine, pisanje životopisa i molbe te predstavljanja poslodavcu putem niz interaktivnih vježbi koje će moći izravno koristiti s učenicima.

EDUKACIJE