Volontiranju u Forumu za slobodu odgoja

Od svog početka, Forum promiče i zagovara volonterstvo u svome djelovanju. Kroz svoje obrazovne programe Forum je uvijek stavljao naglasak na odgoj za volontiranje smatrajući da je nužno, kako i nalaže Zakon, ulogu i značaj volontiranja „prenijeti djeci i mladima kroz školovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama“ (čl. 2.). Forum za slobodu odgoja podržava volontiranje kao aktivnost koja „dovodi do poboljšanja kvalitete života, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokraskog društva“ (Zakon o volonterstvu, čl. 2, NN 58/2007).

Ovim programom, Forum otvara svoja vrata mladim ljudima prije svega za međusobnu suradnju, te im pomoći u uključivanju u važna društvena zbivanja sudjelujući u Forumovim aktivnostima.

Forum vidi volonterstvo:

  • kao prilog jačanju civilnog društva u Hrvatskoj,
  • kao oblik širenja vrednota demokratskog društva,
  • kao oblik učenja i uključivanja osoba, posebno mladih, u aktivan život svoje društvene zajednice,
  • kao oblik stjecanja korisnog i traženog radnog iskustva,
  • kao oblik stvaranja novih poznanstava i širenje osobne društvene mreže.

Volonteri i volonterke su uključeni u gotovo sve aspekte rada Foruma, uključeni su u provedbu projekata i programa kako bi stekli znanja i vještine u području upravljanja projektima, poslovne komunikacije, organizacije, upravljanja i planiranja. Osim toga, volonteri i volonterke aktivno su uključeni u aktivnosti zagovaranja koje Forum provodi zajedno sa nastavnicima i učenicima, kao i školama.

U radu s volonterima, Forum i suradnici Foruma vode odredbama Zakona o volonterstvu, Europskom poveljom o volonterizmu i dobrom praksom drugih organizacija civilnog društva te sa svim volonterkama i volonterima, sukladno zakonu, potpisujemo ugovor. Volonterkama i Voonterima Foruma za slobodu odgoja omogućeno je sudjelovanje na svim seminarima koje udruga organizira kako bi se na taj način dodatno stručno usavršavali i napredovali.

U prosincu 2015. godine Forum za slobodu odgoja je dobio priznanje Volonterskog centra Zagreb kao organizator volontiranja, a Mario Bajkuša kao značajan koordinator volontiranja.

Vijesti

Nova generacija Forumovih volonterki i volontera!

25.4.2023. u prostoru Foruma održali smo inicijalnu edukaciju volontera za pet novih volontera:ki. Na edukaciji su članovi tima prezentirali Forumov program volontiranja i pojasnili im

Standardi kvalitete školskog volonterskog programa

Nakon dvije godine provedbe projekta “Školski volonteri” objavljujemo kratku publikaciju „Standardi kvalitete školskog volonterskog programa“ kako bi dali smjernice svim školama o potrebnim koracima u