Volontiranju u Forumu za slobodu odgoja

Od svog početka, Forum promiče i zagovara volonterstvo u svome djelovanju. Kroz svoje obrazovne programe Forum je uvijek stavljao naglasak na odgoj za volontiranje smatrajući da je nužno, kako i nalaže Zakon, ulogu i značaj volontiranja „prenijeti djeci i mladima kroz školovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama“ (čl. 2.). Forum za slobodu odgoja podržava volontiranje kao aktivnost koja „dovodi do poboljšanja kvalitete života, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokraskog društva“ (Zakon o volonterstvu, čl. 2, NN 58/2007).

Ovim programom, Forum otvara svoja vrata mladim ljudima prije svega za međusobnu suradnju, te im pomoći u uključivanju u važna društvena zbivanja sudjelujući u Forumovim aktivnostima.

Forum vidi volonterstvo:

  • kao prilog jačanju civilnog društva u Hrvatskoj,
  • kao oblik širenja vrednota demokratskog društva,
  • kao oblik učenja i uključivanja osoba, posebno mladih, u aktivan život svoje društvene zajednice,
  • kao oblik stjecanja korisnog i traženog radnog iskustva,
  • kao oblik stvaranja novih poznanstava i širenje osobne društvene mreže.

Volonteri i volonterke su uključeni u gotovo sve aspekte rada Foruma, uključeni su u provedbu projekata i programa kako bi stekli znanja i vještine u području upravljanja projektima, poslovne komunikacije, organizacije, upravljanja i planiranja. Osim toga, volonteri i volonterke aktivno su uključeni u aktivnosti zagovaranja koje Forum provodi zajedno sa nastavnicima i učenicima, kao i školama.

U radu s volonterima, Forum i suradnici Foruma vode odredbama Zakona o volonterstvu, Europskom poveljom o volonterizmu i dobrom praksom drugih organizacija civilnog društva te sa svim volonterkama i volonterima, sukladno zakonu, potpisujemo ugovor. Volonterkama i Voonterima Foruma za slobodu odgoja omogućeno je sudjelovanje na svim seminarima koje udruga organizira kako bi se na taj način dodatno stručno usavršavali i napredovali.

U prosincu 2015. godine Forum za slobodu odgoja je dobio priznanje Volonterskog centra Zagreb kao organizator volontiranja, a Mario Bajkuša kao značajan koordinator volontiranja.

Standardi kvalitete školskog volonterskog programa

Nakon dvije godine provedbe projekta “Školski volonteri” objavljujemo kratku publikaciju „Standardi kvalitete školskog volonterskog programa“ kako bi dali smjernice svim školama o potrebnim koracima u